Cathalijne van der Plas

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Cathalijne van der Plas (1975) is associate partner en verbonden aan de sectie Ondernemingsrecht. Ze studeerde in Nijmegen en Parijs en promoveerde in 2005 op een dissertatie over het Internationaal Privaatrecht (IPR). Cathalijne is tevens universitair docent internationaal privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. In 2016 voltooide zij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Cathalijne voert een internationale praktijk die voor een groot deel bestaat uit civil fraud & asset recovery. Zij heeft ook ruime ervaring met de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke en arbitrale beslissingen. Voorts wordt zij regelmatig ingeschakeld door andere advocaten voor advies over complexe IPR-vraagstukken en staat zij partijen bij in internationale handelsgeschillen, al dan niet via arbitrage.

Cathalijne van der Plas wordt al sinds 2013 jaarlijks in Who’s Who Legal vermeld als Leading Specialist voor asset recovery. In Legal 500 (2015 en 2016) wordt Cathalijne genoemd als recommended lawyer op het gebied van Fraud and white-collar crime.

Ook het civil fraud and asset recovery team van Höcker is in 2016 wederom opgenomen in Legal 500 als Leading Firm:

“Höcker Advocaten is noted for its ‘hands-on mentality’ and ‘significant cross-border experience’; it specialises in fraud and asset recovery, where it acts for court-appointed trustees and victims of fraud. Kees Van de Meent and Cathalijne van der Plas are recommended.”

Cathalijne maakt deel uit van FraudNet, het netwerk van de International Chamber of Commerce (ICC) dat door (internationale) commerciële fraude benadeelde partijen bijstaat. Ze is actief lid van de commissie Corporate Responsability & Anti-corruption van de Nederlandse afdeling van de ICC. 

Cathalijne van der Plas geeft cursussen aan juridische onderwijsinstellingen en publiceert in diverse wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van het IPR. Ze spreekt op seminars in en buiten Nederland over asset recovery en over de mogelijkheden voor slachtoffers van internationale fraude om in verschillende jurisdicties informatie te vergaren over het spoor dat de fraudeur heeft getrokken. Cathalijne van der Plas is co-auteur van the FraudNet World Compendium on Asset Tracing & Recovery.

Lidmaatschappen
• Asset Recovery Sub-committee van de International Bar Association 
• Institute For Financial Crime (Asset Recovery Kamer)
• Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht
• Studiekring 'prof. mr. Offerhaus' op het terrein van het (internationaal) privaatrecht
• Koninklijke Nederlandse Vereniging van Internationaal Recht 
• Nederlandse Vereniging van Procesrecht
• Vereniging voor Handelsrecht
• Dutch Arbitration Association 

Contact mevrouw mr. dr. C.G. van der Plas

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 303
E-mail vanderplas@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Fraude door voormalig werknemer

Cathalijne van der Plas staat een bedrijf bij dat slachtoffer is geworden van een fraude door een voormalig werknemer. Bij banken is inzage verzocht en verkregen in transactiegegevens aan de hand waarvan de fraude in kaart is gebracht. Op basis van de bevindingen van het fraude-onderzoek zijn/worden er civielrechtelijke maatregelen genomen. Daarnaast wordt ook het strafrechtelijke pad bewandeld.

IPR: Interpretatie Rome II-verordening

Cathalijne van der Plas is ingeschakeld door een team van advocaten als expert op het gebied van internationaal privaatrecht. Ze heeft het team geadviseerd over het toepasselijk recht op verschillende beweerdelijk onrechtmatige gedragingen van hun cliënt. Daarbij kwamen verschillende interpretatie kwesties met betrekking tot de Rome II-verordening aan de orde.

Onderzoek inzage bankrekeningen

Cathalijne van der Plas voerde in Nederland een onderzoek uit naar de mogelijkheden om inzage te krijgen in de bankrekeningen van iemand die in Monaco wegens fraude is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

Fraude management dochtermaatschappij

Cathalijne van der Plas, Kees van de Meent en Jasper van Hulst vertegenwoordigden een Raad van Bestuur van een Amerikaanse vennootschap bij het uitvoeren van een intern onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen uitgevoerd door het management van de Nederlandse dochtervennootschap en andere gerelateerde werkzaamheden, waaronder onderzoek naar en het terughalen van ontvreemde vermogensbestanddelen, het beantwoorden van IPR vraagstukken en het coördineren van ontslagzaken.

Opsporing van financiële bezittingen

Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas achterhaalden met succes de bezittingen van een Amerikaanse onderneming. Met behulp van een door de fraudeur gehackte e-mailaccount werd geld naar een verkeerde bankrekening overgemaakt. De fraudeur werd strafrechtelijk aangepakt.

Analyse overtreding anti-omkoopregelgeving

Namens een beursgenoteerde Japanse onderneming analyseerden Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas in een zaak met een belang van meer dan $ 500.000.000 de uitkomsten van een intern onderzoek naar mogelijke overtredingen van anti-smeergeldregelgeving in Afrika.

Meer recente zaken