Harmen de Kraker

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Harmen de Kraker (1984) is als advocaat verbonden aan de sectie ondernemingsrecht.

Hij behandelt voornamelijk zaken op het gebied van het algemeen ondernemings(proces)recht en vennootschapsrecht. De kern daarvan wordt gevormd door het adviseren en procederen over contractuele en aansprakelijkheidskwesties. Dit betreft vooral geschillen tussen en binnen ondernemingen waaronder bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen.

Harmen studeerde rechten in Groningen en Montréal (Canada).

Harmen is lid van de Vereniging voor Corporate Litigation en de Vereeniging Handelsrecht.

Contact mr. H.J. de Kraker

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 327
E-mail dekraker@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Corporate governance woningcorporaties

Höcker Advocaten (Yvette Borrius en haar team) staat toezichthouders van verschillende woningcorporaties bij in hun verweer tegen schadeclaims op grond van vermeend gebrekkig toezicht, onder meer verband houdend met og projectontwikkeling, derivatenbeleid en vertrekregelingen.

Faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid

Als advocaat in de corporate litigationsectie van Höcker Advocaten is Harmen de Kraker betrokken bij aansprakelijkheidsvorderingen van curatoren tegen diverse executives, (interim)bestuurders en toezichthouders van (beursgenoteerde) ondernemingen.

Enquête procedures Ondernemingskamer

Harmen de Kraker is betrokken bij diverse enquêteprocedures naar de gang van zaken bij semipublieke instellingen en (beursgenoteerde) ondernemingen. Daarbij behartigt Harmen de belangen van voormalige directieleden/toezichthouders, aandeelhouders, de rechtspersoon zelf of door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen.