Herman Doeleman

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Herman Doeleman (1946) is senior counsel bij Höcker Advocaten en een van de oprichters van het kantoor.

Herman houdt zich bezig met geschilbeslechting. In de eerste plaats als mediator bij zakelijke conflicten, in de tweede plaats als arbiter of bindend adviseur, ten derde als advocaat van advocaten in tuchtzaken en, ten slotte, als onderzoeker, bestuurder of commissaris, aangewezen door de Ondernemingskamer.

Sinds ongeveer twintig jaar is Herman actief als MfN-registermediator (aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland, MfN) bij zakelijke geschillen. Het beslaat het overgrote deel van zijn werk. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders, een mislukte business case, maar ook samenwerkingsproblemen tussen professionals zoals in de ziekenhuiswereld en binnen samenwerkingsverbanden (maatschappen, BV’s en NV’s) van, bijvoorbeeld, advocaten. 

Naast mediation is Herman ook actief als arbiter of bindend adviseur. Hij is al sinds de jaren ’80 aangesloten bij het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut). Hij was ruim vijftien jaar voorzitter van een CAO-arbitraal college. Zijn ervaring als plaatsvervangend rechter (sinds 1983) bij de rechtbank Amsterdam en als raadsheer-plaatsvervanger (sinds 1991) bij het gerechtshof Amsterdam komen hem bij zijn arbitragepraktijk goed van pas. Als arbiter beslist hij in geschillen in uiteenlopende branches als de zakelijke dienstverlening, de media- en uitgeverswereld, arbeidszaken en in kwesties van wanprestatie.

Verder is Herman actief als advocaat van professionals zoals advocaten die geconfronteerd worden met tuchtklachten. Herman zat bijna tien jaar in het bestuur van de Orde van Advocaten in Amsterdam waarvan de laatste jaren als Deken. Nadien heeft hij een jaar of vijf deel uitgemaakt van het tuchtcollege voor advocaten, de Raad van Discipline.

Een vierde aandachtsgebied betreft zijn werkzaamheid als functionaris van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Daarbij gaat het om het doen van onderzoek naar wanbeleid in een onderneming (enquêterecht). Naast onderzoeker wordt Herman ook regelmatig door de Ondernemingskamer aangewezen als bestuurder, commissaris of als beheerder van aandelen in een enquêteprocedure.

Herman is een ervaren en gedreven advocaat, een empathisch onderlegde mediator en geboren bestuurder. Naast bestuurlijke rollen in zijn beroepsgroep vervulde hij verscheidene bestuursfuncties in de non-profitsector, waaronder het voorzitterschap van de Amsterdamse Kunstraad, de Stichting Noorderkerkconcerten en van het bestuur van de Amsterdamse Montessori School.

Contact mr. H.F. Doeleman

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 313
E-mail doeleman@hocker.nl
Download V Card