Specialisme(n):

Joep Meddens (1981) is associate partner en staat zijn cliënten bij op de gebieden van intellectuele eigendoms- en reclamerecht. Privacyrecht kan daarvan niet meer los worden gezien in het tijdperk van de sociale netwerken. Joep stelt overeenkomsten op en adviseert daarover, beoordeelt reclamecampagnes en helpt zijn cliënten bij het handhaven van hun rechten, waar nodig tot bij de rechter. Zijn cliënten zijn internationaal bekende bedrijven, maar ook startende en ideëel gedreven ondernemers.

Leuk aan zijn positie als advocaat vindt Joep dat eenvoudige vragen nauwelijks op zijn bureau belanden. Soms leidt een ingewikkelde kwestie tot een éénduidig antwoord, en is de te nemen beslissing meteen duidelijk. Vaker komt het voor dat er knopen moeten worden doorgehakt. Juist daar ziet Joep zijn meerwaarde: 

Mijn cliënten hebben er geen moeite mee om te dealen met onzekerheid. Zeker in de reclamebranche is het soms juist leuk om iets nieuws te proberen – het randje op te zoeken. Maar een reële inschatting van voors en tegens is wel nodig om verantwoord te kunnen ondernemen. Helder maken waar de beslispunten zitten en welke risico’s daarmee gemoeid zijn, dat is nuttig werk.

Contact mr. J.W.A. Meddens

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 330
E-mail meddens@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

WOB procedure in paardenvleesschandaal

Marijn Kingma en Joep Meddens stonden Stichting foodwatch bij in een principiële procedure over de vraag of de NVWA informatie openbaar moet maken over afnemers en producten van vleesverwerker Selten. De rechtbank Amsterdam gaf foodwatch gelijk: het belang bij openbaarmaking moet zwaarder wegen dan het belang van bedrijven om geen reputatieschade te lijden. Dit oordeel werd bevestigd door de Raad van State.