Jurjen Tuinman

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Jurjen Tuinman (1973) is als partner verbonden aan de sectie vastgoed en omgevingsrecht. 

Jurjen is gespecialiseerd in het huurrecht, kooprecht en bouwrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden beleggings- en investeringsfondsen, project- en gebiedsontwikkeling, transacties, retail, toegelaten instellingen en horeca. Tot zijn vaste klanten behoren onder andere Commerz Real, APF International, Marqt, NV Zeedijk, Stadgenoot en Being Home Development.

Jurjen heeft rechten gestudeerd in Leiden. Jurjen doceert en publiceert met regelmaat over zijn vakgebied en zit o.a. in de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift voor huurrecht WR en het handboek SDU@commentaar Huurrecht. Jurjen is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. 

Contact mr. J.A. Tuinman

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 311
E-mail tuinman@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Advisering verkopers bij verkoop pand P.C. Hooftstraat

17 oktober 2016: Höcker (Paul Jongen, Jurjen Tuinman) heeft verkopers geadviseerd bij de verkoop aan IVY Group van het pand P.C. Hooftstraat 5-11. Het pand van circa 1.800 m2 heeft vijf verdiepingen en is momenteel in gebruik als kantoor van de advocaten van De Vos & Partners. IVY heeft plannen om het kantoorgebouw te her-ontwikkelen naar een winkelpand.

Ontwikkeling Maintenance Value Park Terneuzen

Höcker Advocaten (Paul Jongen en Jurjen Tuinman) adviseren vastgoedbelegger APF International bij de ontwikkeling van het Maintenance Valuepark Terneuzen. Het park wordt aangelegd op ruim 103.000 m2 grond en krijgt ongeveer 60.000 m2 bebouwing. Circa 20 kandidaat-huurders hebben inmiddels intentieovereenkomsten getekend. Volgens marktinschattingen zal met de realisatie een investering van € 50 - 100 mln gemoeid zijn. 

Huurprijsherziening (ex art. 7:303 BW)

Jurjen Tuinman staat de eigenaar van een hotelpand bij in een procedure over huurprijsherziening. Het deskundigenbericht van de BHAC dient door de rechter terzijde gelegd te worden, omdat het niet volgens de regels der kunst tot stand is gekomen. De Hoge Raad (HR 3 april 2015) beslist in deze zaak dat rechterlijke goedkeuring voor een van de wettelijke huurrechtbepalingen afwijkend beding over de benoeming van deskundigen (art. 7:291 BW) door de egienaar ook nog kan worden verkregen, nadat het beding (in of buiten rechte) is vernietigd.

Kort geding: vervangen van geisers en gaskachels

Höcker Advocaten treedt op voor Stadgenoot in een kort geding tegen een grote groep huurders. De vorderingen strekken tot het verkrijgen van medewerking aan de vervanging van geisers en gashaarden voor HR-ketels. De huurders worden veroordeeld hun medewerking te verlenen. Lees de uitspraak hier.  

Huurovereenkomst kantoorruimte 10.000 m2

Jurjen Tuinman staat Commerz Real AG bij tijdens de onderhandeling over het aangaan van een huurovereenkomst voor ca. 10.000 m2 kantoorruimte.

Transformatie IBM-gebouw

Höcker Advocaten adviseert Riekerpolder Investments en B-Amsterdam over de transformatie van het IBM gebouw in Riekerpolder. In het gebouw worden o.a. flexibele werkplekken, een sportschool, een nachtclub en restaurant gerealiseerd. Klik hier voor de website van B-Amsterdam. 

Slecht werkende klimaatinstallatie

Jurjen Tuinman staat Commerz Real AG bij in procedure aangespannen door huurder van 6.000 m2 kantoorruimte. Huurder vorderde dat het huurder zou worden toegestaan per direct het gehuurde te verlaten vanwege gebreken aan de klimaatinstallatie (WKO) en de daaruit voortvloeiende klimaatklachten. De vorderingen van huurder werden afgewezen. Lees de uitspraak hier.  

Verkoop meerderheidsbelang Canal Company

7 juni 2016: Höcker advocaten (Paul Jongen, Jurjen Tuinman, Remco Dammers) heeft de verkopers begeleid bij de verkoop van een meerderheidsbelang in rondvaartbedrijf Canal Company aan het Zweedse Stromma Turism & Sjöfart. Canal Company heeft 46 rondvaartboten in Amsterdam en vervoert jaarlijks circa anderhalf miljoen passagiers. Strömma exploiteert tourbussen en rondvaartboten in de Scandinavische landen.

Asset en Property Management

Höcker Advocaten adviseert Internos Global Investors bij het opstellen van een standaard Asset Management Agreement en een Property Management Agreement. 

Huurprijsherzieningsprocedure (ex art. 7:303 BW)

Höcker Advocaten treedt op voor winkelier in de Negen Straatjes in een procedure over vordering van verhuurder tot huurprijsherziening. Verhuurder weigert het deskundigenrapport over de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse te volgen te volgen. 

Horeca: distilleerderij en proeflokaal

Höcker Advocaten adviseert Our Vodka bij de realisatie van een mini-distilleerderij en proeflokaal in Amsterdam. 

Property Management

Höcker Advocaten adviseert Commerz Real AG bij het opstellen van nieuwe sjablonen voor huurovereenkomst.   

Ruimtelijk bestuursrecht: schorsing omgevingsvergunning

Jurjen Tuinman en Tim de Booys treden op voor Marqt in een procedure waarbij AHOLD verzoekt de omgevingsvergunning voor de winkelruimte van Marqt aan de Keizersgracht te vernietigen. 

Arbitrage over asbestsanering

Höcker Advocaten treedt op voor investeerder bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De arbitrage gaat over aansprakelijkheid voor een schade ontstaan door gebrek aan vakmanschap en grove nalatigheid aan de zijde van de aannemer. Claim is in januari 2015 toegewezen.

Transactie: kantoorpanden uit vastgoedportefeuille Züblin

Jurjen Tuinman en Marnix van den Bergh adviseren een groep investeerders bij due dilligence en aankoop van een deel van de vastgoedportefeuille van Züblin bestaande uit kantoorpanden in Amsterdam en Utrecht. 

Overeenkomst van opdracht voor architect

Höcker Advocaten stelt overeenkomst van opdracht op voor opdrachtgever van architect voor het ontwerp voor de transformatie van een industrieel complex in Amsterdam-Noord tot een multifunctionele horecaruimte.

Huur winkelruimte

Höcker advocaten adviseert Marqt bij de huur van winkelruimte in Amsterdam en begeleidt de aanvraag van de omgevingsvergunning tot samenvoeging van twee winkelruimten.

Mondelinge koopovereenkomst?

Höcker Advocaten treedt op voor de eigenaar van een pand (gelegen in de Negen Straatjes) bijgestaan in een kort geding tegen Stadsrenovatie. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat tussen partijen 's avonds laat in restaurant Le Garage in Amsterdam een mondelinge koopovereenkomst tot stand is gekomen. De vorderingen van Stadsrenovatie tot levering van het pand worden afgewezen. Lees de uitspraak hier.

Bestemmingsplanprocedure

Höcker Advocaten heeft namens een gebouweigenaar beroep ingesteld tegen de wijziging van een bestemmingsplan. De gemeente had niet onderzocht of de ontwikkeling voorzag in een actuele (regionale) behoefte terwijl de beoogde ontwikkeling onherroepelijk leegstand zou creëren.

Class action voor huurders woonruimte

Jurjen Tuinman en Tim de Booys traden op voor 125 huurders die huurprijsvermindering vorderden vanwege gebreken aan de woonomgeving van hun flat. De kantonrechter verminderde de huurprijs met 15%.

Meer recente zaken