Kees van de Meent

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Kees van de Meent (1967) is managing partner van Höcker Advocaten en lid van de sectie Ondernemingsrecht en Insolventierecht. Hij is specialist op het gebied van het insolventierecht en international asset recovery.

Kees is voor Nederland lid van FraudNet, het netwerk van de International Chamber of Commerce (ICC) dat door (internationale) commerciële fraude benadeelde partijen bijstaat. Ook is hij lid van Insol International, Insol Europe en Insolad.

Zijn jarenlange ervaring met insolventierecht en zijn lidmaatschap van FraudNet stelt Kees bij uitstek in staat benadeelden door (internationale) commerciële fraude te adviseren. Daarnaast staat hij ondernemingen, bestuurders, commissarissen en (groepen) crediteuren bij op het gebied van het (internationaal) insolventierecht.

Van de Meent wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in omvangrijke en vaak complexe faillissementen. Hij is curator in het faillissement van V&D en La Place, de bekende keten van 62 warenhuizen en meer dan 250 restaurants (december 2015). Eerder bewerkstelligde hij in het faillissement van Polare (2014) een succesvolle doorstart voor bijna alle individuele boekhandels. Ook was Kees curator in de faillissementen van reisorganisatie Baobab, bouwbedrijf Hillen & Roosen en welzijns- en kinderopvangorganisatie Alcides. Overigens adviseerde hij TUI bij de aankoop van de activiteiten van luchtvaartmaatschappij Holland Exel (nu vliegend onder de naam TUIfly), toen Holland Exel failliet ging. 

Kees geeft regelmatig presentaties en opleidingen over de bestrijding van commerciële fraude, asset recovery en het insolventierecht, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij is mede auteur van het FraudNet Compendium on Asset Tracing and Recovery.

In Legal 500 (2016) wordt Kees genoemd als recommended lawyer op het gebied van Restructuring and insolvency en op het gebied van Fraud and white-collar crime.

Het Civil fraud and asset recovery team van Höcker is in 2016 wederom opgenomen in Legal 500 als Leading Firm

"Höcker Advocaten is noted for its 'hands-on mentality' and 'significant cross-border experience'; it specialises in fraud and asset recovery, where it acts for court-appointed trustees and victims of fraud. Kees van de Meent and Cathalijne van der Plas are recommended"

Hetzelfde geldt voor ons insolventierechtteam: 

"The 'first-class' Kees van de Meent heads Höcker Advocaten's practice, acting as the court-appointed trustee for the Polare Group during its bankruptcy. The team is praised for its value for money and 'good commercial knowledge'."

Overigens wordt Kees sinds 2013 ieder jaar in Who’s Who Legal vermeld als leading specialist op het gebied van asset recovery

        

Contact mr. C. van de Meent

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 312
E-mail meent@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Fraude management dochtermaatschappij

Kees van de Meent, Jasper van Hulst en Cathalijne van der Plas vertegenwoordigden een Raad van Bestuur van een Amerikaanse vennootschap bij het uitvoeren van een intern onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen uitgevoerd door het management van de Nederlandse dochtervennootschap en andere gerelateerde werkzaamheden, waaronder onderzoek naar en het terughalen van ontvreemde vermogensbestanddelen, het beantwoorden van IPR vraagstukken en het coördineren van ontslagzaken.

Terugvorderen van vermogensbestanddelen

Kees van de Meent assisteert een Braziliaanse curator bij het terughalen van vermogensbestanddelen in Nederland. Van de Meent werkt in deze zaak nauw samen met advocaten uit andere jurisdicties.

Afwikkeling financieringsovereenkomst

Kees van de Meent adviseerde een Russische bank met betrekking tot de afwikkeling van een met zekerheden versterkte financieringsovereenkomst met een Nederlandse kredietnemer.

Terugvorderen van met zekerheid belaste activa

Kees van de Meent staat een Franse bank bij in verband met de terugvordering van met zekerheid belaste activa in het faillissement van een grote autodealer in Nederland.

Advies inzake aansprakelijkheid van bestuurders

Kees van de Meent adviseert een Russische bank met betrekking tot aansprakelijkheid van statutair bestuurders in een Nederlands faillissement.

Financiële herstructurering

Kees van de Meent vertegenwoordigde de Raad van Bestuur van een Oostenrijkse beursgenoteerde vennootschap bij de financiële herstructurering van haar Nederlandse activiteiten en daaraan gerelateerde werkzaamheden (waaronder vraagstukken op het gebied van het internationaal insolventierecht) als een gevolg van frauduleuze handelingen van één van haar werknemers.

Opsporing van bezittingen

Kees van de Meent assisteerde een Noorse curator bij diens pogingen om Nederlandse activa van de boedel te achterhalen.

Fraude bankrekening

Met behulp van een door de fraudeur gehackte e-mailaccount werd geld naar een verkeerde bankrekening overgemaakt. Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas wisten het nadeel van de Amerikaanse ondernemer die hier slachtoffer van was terug te draaien.

Opsporen van activa

In het faillissement van een Braziliaanse bank hielp Kees van de Meent de curator bij het opsporen en in beslag nemen van activa in Nederland en onderzocht hij de rol van Nederlandse betrokkenen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Kees van de Meent vertegenwoordigt een Nederlandse vennootschap in een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en coördineert in diezelfde zaak een onderzoek naar vermogensbestanddelen van de betreffende bestuurders in verschillende jurisdicties.

Analyse overtreding anti-omkoopregelgeving

Namens een beursgenoteerde Japanse onderneming analyseerden Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas in een zaak met een belang van meer dan $ 500.000.000 de uitkomsten van een intern onderzoek naar een mogelijke overtreding van anti-omkoopregelgeving in Nederland.

Faillissement van Polare

Kees van de Meent is door de rechtbank te Amsterdam benoemd tot aanvankelijk bewindvoerder en vervolgens curator van Polare. Tijdens het faillissement heeft hij voor bijna alle individuele boekwinkels een doorstart weten te realiseren. Voor meer informatie zie hier de openbare verslagen in het faillissement van Polare.

Snelle doorstart Baobab Reizen

Terra Travel B.V., onder meer bekend van reisorganisatie Baobab, werd door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. Kees van de Meent werd aangesteld als curator en heeft samen met zijn team hard gewerkt aan een doorstart. Baobab wordt voortgezet door Sawadee Reizen.

BTW-fraude

Kees van de Meent gaf leiding aan een intern onderzoek voor een Nederlandse onderneming naar vermoedens van BTW-fraude gepleegd door Italiaanse zakenrelaties.

Meer recente zaken