Lucas van Eeghen

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Lucas van Eeghen (1953) is senior counsel bij Höcker Advocaten en is advocaat sedert 1979. Hij is een breed ontwikkeld advocaat en houdt zich vooral bezig met ondernemingsrecht, insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en financieel recht.

Hij adviseert ondernemingen, hun aandeelhouders en bestuurders of daarbij betrokken banken of accountants. Hij begeleidt overnames, financieringsconstructies, samenwerkingsverbanden, commerciële contracten, reorganisaties en reddingspogingen. 

Lucas heeft veel ervaring als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances.  Hij adviseert en procedeert in omvangrijke aansprakelijkheidsprocedures van diverse aard. 

Zijn brede praktische ervaring is ingebed in een grote wetenschappelijke interesse. Zo publiceert hij regelmatig in vakliteratuur en is hij gepromoveerd op het complexe schemergebied vóór het faillissement. Hij geeft lezingen en cursussen aan onder andere rechters, advocaten en accountants.

Lucas onderscheidt zich door scherpe financieel economische inzichten, die hij weet om te zetten in juridische begrippen en belangen.

Lucas hecht sterk aan een goede relatie met van zijn cliënten en goed begrip van hun belangen en eventuele problemen. Hij is daardoor in staat hun belangen, inzichten en ervaringen optimaal te gebruiken en vertalen in juridisch relevante termen.

Hij streeft naar een vruchtbare samenwerking om gezamenlijk de kansen en risico's te kunnen identificeren, kosten te beperken en strategieën te kunnen bepalen.  Hij koppelt een breed overzicht aan een scherp oog voor detail.  Dat is wat Lucas kan: luisteren, feiten ontrafelen, belangen afwegen, risico's beheersen. Met zijn brede juridische inzichten zet hij zo de belangen van zijn cliënten op scherp.

Contact mr. dr. L.J. van Eeghen

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 308
E-mail vaneeghen@hocker.nl
Download V Card