Specialisme(n):

Marc Wolters (1961) is partner bij Höcker Advocaten. Hij is verbonden aan de sectie ondernemingsrecht en voert een stevige advies- en transactiepraktijk. Marc is ook betrokken bij complexe procedures.

Marc stond ageas (het moederbedrijf van het voormalige Fortis-concern, thans een internationale verzekeraar) bij in geschillen met de Nederlandse Staat en ABN AMRO welke in juni 2012 zijn geschikt door een eenmalige betaling door ABN AMRO aan ageas van 400 miljoen Euro.

Veel van zijn cliënten koppelen creativiteit aan ondernemerschap. Zo is Marc advocaat van diverse internationale reclameconcerns, en treedt hij op namens Nederlandse uitgevers.

Marc is een geboren onderhandelaar. Hij is gefascineerd door de kracht van het woord en heeft altijd een voorliefde gehad voor het debat. Dat betekent dat hij op het goede moment zijn mond kan houden. Juist door te luisteren, zowel naar zijn cliënt als naar diens wederpartij, weet Marc te achterhalen wat iemand echt wil en kan hij de strategische lijnen uitzetten om dat doel te bereiken.

Marc heeft veel internationale ervaring en is bestuurslid van de Interlex Group, een wereldwijd netwerk van leidende advocatenkantoren waarvan Höcker Advocaten deel uitmaakt. Hij kan schakelen tussen verschillende juridische systemen, spreekt diverse talen en weet op het goede moment te relativeren; linksom of rechtsom, het resultaat telt.

Marc is ook raadsheer-plaatsvervanger bij één van de gerechtshoven. Door regelmatig aan de andere kant van de tafel te zitten weet hij goed hoe rechters denken, hetgeen waardevol is voor zijn cliënten.

Marc Wolters is een ervaren, helder denkend jurist die behoedzaam weet te manoeuvreren tussen verschillende belangen. Liever dan de feiten te verdraaien en naar zijn eigen conclusies toe te redeneren benoemt hij de zaken zoals ze zijn, integer en respectvol. Dat maakt hem een betrouwbare onderhandelingspartner met wie op een persoonlijke manier kan worden samengewerkt.

Contact mr. M. Wolters

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 314
E-mail wolters@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

ageas

Marc Wolters stond ageas, voorheen het moederbedrijf van de Fortis-groep, bij in verschillende procedures in de nasleep van de overname van ABN Amro door de Nederlandse Staat. De betrokken partijen eisten miljarden van elkaar. In juni 2012 was Höcker betrokken bij een schikking die leidde tot een eenmalige betaling door ABN Amro aan ageas van € 400 miljoen.

Onteigening SNS Reaal

Marc Wolters vertegenwoordigt internationele beleggers van wie de effecten SNS Reaal door de Nederlandse Staat werden onteigend en op nul werden gewaardeerd. In het voor de beleggers zeer gunstige tussenarrest bepaalde de Ondernemingskamer onlangs dat die waardering onvoldoende was onderbouwd. Verwacht wordt dat de investeerders recht hebben op een substantiële vergoeding. Over deze zaak procedeert Höcker ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Class action: procedures wegens overkreditering door banken

Höcker Advocaten (Marc Wolters en Koos van den Berg) stond in 2015 zo’n honderd gedupeerden succesvol bij in procedures tegen Amro Bank, SNS Bank en Rabobank. De banken hadden zeer hoge hypotheken verstrekt waarvan de lasten onbetaalbaar bleken voor gedupeerden. De Gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden stelden de banken dit jaar aansprakelijk wegens schending van de op hen rustende bijzondere zorgplicht.