Marnix van den Bergh

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Marnix van den Bergh (1978) is associate partner op de sectie ondernemingsrecht van Höcker. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht naast privaatrecht ook internationaal publiekrecht. In 2013 voltooide hij de postacademische specialisatieopleiding ‘Nationaal en internationaal contracteren’ van de Grotius Academie, cum laude.

Zijn praktijk spitst zich toe op het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Zo nodig procedeert hij daarover voor zijn cliënten. Veelal gaat het om transactiedocumentatie in het kader van overnames of joint ventures of over handelsovereenkomsten op het gebied van dienstverlening, agentuur, distributie of franchise.

Marnix staat grote en middelgrote (inter)nationale ondernemingen bij. Voor al zijn cliënten geldt dat ze in hem een persoonlijk contact en een luisterend oor vinden.

Daarnaast heeft het advocaten-tuchtrecht Marnix' bijzondere interesse: hij doceert bij de Beroepsopleiding Advocaten het vak ‘Beroepsattitude en -ethiek’. Tevens was hij als (plv.) griffier verbonden aan de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam. 

Marnix publiceert regelmatig en is medewerker van het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten. Internationaal is hij actief betrokken bij  de International Association for Young Lawyers (AIJA) als national reporter corporate Acquisitions & Joint Ventures en national reporter Skills, Career, Innovation, Leadership and Learning.

Het valt Marnix op dat ondernemers soms lijken te aarzelen om een advocaat te consulteren, omdat zij vrezen dat het onderlinge vertrouwen waarop zakendoen berust daarmee wordt geschaad. Dat vindt hij onterecht. Afspraken moeten goed worden opgeschreven. Welwillende partijen zullen daarom bereid moeten zijn soms nog net iets beter over de plannen na te denken. Dat voorkomt misverstanden achteraf en zorgt ervoor dat beide partijen uiteindelijk beter af zijn, zelfs als er toch een kink in de kabel komt.

Lidmaatschappen
AIJA (International Association of Young Lawyers)
Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht

Contact mr. M.J.E. van den Bergh

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 344
E-mail vandenbergh@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Overname Runbook door BlackLine

Runbook Company wordt onderdeel van het Amerikaanse BlackLine, een leverancier van cloud-based finance- en accountingoplossingen. De software van Runbook sluit aan op SAP ERP-software en wordt gebruikt door ondernemingen voor het optimaliseren van financiële verslagleggingsprocedures. Höcker Advocaten (Matthijs Brons, Marnix van den Bergh) heeft het verkopende management van Runbook bij deze transactie begeleid.

Acquisitie van Track Concepts

Höcker Advocaten (Matthijs Brons, Fabian Streefland, Marnix van den Bergh) heeft Crowd Mobile geadviseerd bij de acquisitie van Track Holdings. Crowd Mobile levert wereldwijd entertainmentdiensten voor mobiele telefonie en heeft een beursnotering in Australië. Track Holdings exploiteert een content distributienetwerk voor mobiele telefonie en is actief in 38 landen.

Beëindiging agentuurovereenkomst

Marnix van den Bergh heeft een grote industriële onderneming geadviseerd met betrekking tot de meest kosteneffectieve beëindiging van een internationale lange-termijn agentuurovereenkomst.

Minnelijke regeling niet-nakoming contract

Marnix van den Bergh heeft voor een cliënt uit de retailsector een zeer gunstige minnelijke regeling getroffen in verband met de niet-nakoming van een certificeringscontract voor één van haar producten. 

Transactie: aankoop vastgoedportefeuille

Jurjen Tuinman en Marnix van den Bergh van Höcker Advocaten adviseerden een groep investeerders bij due diligence en aankoop van een deel van de vastgoedportefeuille van Züblin bestaande uit kantoorpanden in Amsterdam en Utrecht. 

Aansprakelijkheid

Marnix van den Bergh vertegenwoordigde de Nederlandse dochter van een Aziatisch beursgenoteerd bedrijf in een (schadevergoedings)procedure tegen een disfunctionerende bestuurder. Hij vorderde met succes een vergoeding voor de door de bestuurder veroorzaakte schade, alsmede de overdracht van domeinnamen en van bedrijfswoonruimte.

Incasso

Marnix van den Bergh adviseerde een Duitse reisorganisatie over de incasso van vorderingen op een Nederlandse agent. Hij adviseerde tevens over aspecten van internationaal privaatrecht en het vinden van verhaalsmogelijkheden.

Transactie

Marnix van den Bergh adviseerde een zorginstelling het verwerven van de aandelen van haar minderheids- aandeelhouder. Hij voerde onderhandelingen over de prijs en de overige voorwaarden van het overnamecontract en voerde een beperkt ‘due diligence’-onderzoek uit.

Meer recente zaken