Specialisme(n):

Martyn Top (1979) is als associate partner verbonden aan de sectie Arbeidsrecht en medezeggenschap.

Martyn is een advocaat die zich sterk bewust is van de waarde van werk. Werk maakt mensen tot wie zij zijn. Werk bindt een gemeenschap tot maatschappij. Precies om die reden moet een arbeidsrechtadvocaat meer in huis hebben dan juridische expertise alleen.

Hij moet cliënten op hun gemak kunnen stellen, achter de verhalen kunnen kijken en er achter komen waar de pijn zit. Hij moet eerlijk zijn, compassie tonen, kunnen samenwerken, en tegelijk ten strijde willen trekken als de zaak dat vraagt. Martyn beheerst deze vaardigheden.

Daarnaast is hij in staat snel met creatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld bij zaken in kort geding “Ik bereid graag iets op korte termijn voor. Daar kan ik iets van mijn vuur in kwijt” zegt hij.'

Specialismen
• Ontslagrecht
• Arbeidsrechtelijke aspecten bij de koop/verkoop van een onderneming
• Concurrentiebedingen
• Medezeggenschapsrecht
• (eenzijdig) Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Martyn treedt op voor zowel werkgevers als werknemers, hetgeen een zorgvuldige inschatting van de positie van de cliënt waarborgt. Martyn werkt voorts veel met buitenlandse bedrijven die arbeidsrechtelijk advies nodig hebben, vanaf de overeenkomsten met de eerste werknemers tot het instellen van een ondernemingsraad. Dit zijn veelal bedrijven op het gebied van communicatie, ICT, industrie en zakelijke dienstverlening, de branches waar zijn speciale aandacht naar uit gaat.

In juni 2011 heeft Martyn met succes de postdoctorale Grotius-opleiding Arbeidsrecht afgerond.

Contact mr. M.S.J. Top

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 318
E-mail top@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Advisering omtrent de Wet Werk en Zekerheid

Martyn Top adviseerde diverse ondernemingen over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bij strategische keuzes ten aanzien van de timing en aanvliegroute van reorganisaties en ontslagen.

Vermeende arbeidsovereenkomst

Martyn Top stond een onderneming bij in een procedure waarin een opdrachtnemer zich beriep op het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en de opdrachtnemer.

Procedure schadevergoeding wegens (vermeende) discriminatie

Martyn Top stond succesvol een stichting bij in een procedure waarin door de wederpartij een schadevergoeding gevorderd werd wegens (vermeende) discriminatie.

Procedure schending van concurrentiebeding

Martyn Top stond een werkgever bij in een procedure over de schending van het concurrentiebeding door ex-werknemers van de onderneming.

Advies invoering gedragscode voor personeel

Martyn Top stond een multinational bij met advies over de juridische aspecten van het invoeren van een gedragscode voor het personeel in Nederland.

Sluiting fabriek Tetra Pak Moerdijk

De fabriek werd per 1 januari 2015 gesloten. Remco Dammers en Martyn Top stonden Tetra Pak bij  in verband met de voorbereiding van de besluiten en het overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Dit alles in nauwe samenspraak met de internationale organisatie van Tetra Pak in Zweden en Zwitserland. Na het bereiken van de akkoorden zijn zij nauw betrokken geweest bij het  opstellen van het draaiboek voor de uitvoering  daarvan. 

Meer recente zaken