Specialisme(n):

Remco Dammers (1958) is partner en advocaat arbeidsrecht bij Höcker Advocaten. Naast reguliere arbeidszaken van het hogere management, zoals ontslagen van directeuren,  grootscheepse reorganisaties, de overgang van ondernemingen en geschillen met aandeelhouders en pensioenkwesties, houdt hij zich bezig met medezeggenschapsrecht. Ook op dit rechtsgebied is hij te vinden aan twee zijden van de tafel.

Remco adviseert werkgevers, maar staat ook regelmatig ondernemingsraden zelf bij. Daarnaast publiceert hij in verschillende vaktijdschriften. 
 
Na zijn studie bekleedde Remco jarenlang diverse directiefuncties in het bedrijfsleven. Daar leerde hij laveren tussen mensen en macht. Remco bleek een goed gevoel te hebben voor de uiteenlopende belangen die in een onderneming kunnen spelen, en wist als directeur medewerkers aan zich te binden. Door het veelvuldige contact met vakbonden en ondernemingsraden werd zijn interesse voor het arbeidsrecht en de advocatuur gewekt. In 1995 stapte hij over. 
 
Remco is een maatschappelijk betrokken advocaat die oog heeft voor zijn omgeving en die van zijn cliënt. Hij doorgrondt mensen en mechanismen, maar is niet geneigd met macht en manipulatie zijn doelen te bereiken. Liever dan zich te verliezen in juridische acrobatiek, verdiept hij zich grondig in de belevingswereld van zijn cliënten, zonder daarbij de noodzakelijke afstand te verliezen. Pas na kritische analyse van de onderneming, de bedrijfscultuur, de mensen en de middelen, kiest hij partij. En dan ook helemaal.

Contact mr. R.M. Dammers

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 537 39 536
E-mail dammers@hocker.nl
Download V Card

Recente zaken

Verkoop meerderheidsbelang Canal Company

7 juni 2016: Höcker advocaten (Paul Jongen, Jurjen Tuinman, Remco Dammers) heeft de verkopers begeleid bij de verkoop van een meerderheidsbelang in rondvaartbedrijf Canal Company aan het Zweedse Stromma Turism & Sjöfart. Canal Company heeft 46 rondvaartboten in Amsterdam en vervoert jaarlijks circa anderhalf miljoen passagiers. Strömma exploiteert tourbussen en rondvaartboten in de Scandinavische landen.

Reorganisaties Baker Hughes

Sinds april 2015 zijn Remco Dammers en zijn team actief betrokken bij een aantal reorganisaties bij Baker Hughes, een van ‘s-werelds leidende bedrijven in toeleveranties aan oliemaatschappijen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor een fusie tussen Baker Hughes (nummer 3 in de wereld) en Halliburton (nummer 2 in de wereld). 

Sluiting fabriek Tetra Pak Moerdijk

De fabriek werd per 1 januari 2015 gesloten. Remco Dammers en Martyn Top stonden Tetra Pak bij  in verband met de voorbereiding van de besluiten en het overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Dit alles in nauwe samenspraak met de internationale organisatie van Tetra Pak in Zweden en Zwitserland. Na het bereiken van de akkoorden zijn zij nauw betrokken geweest bij het  opstellen van het draaiboek voor de uitvoering  daarvan.