Yvette Borrius

Terug naar het overzicht

Specialisme(n):

Yvette Borrius (1966) is als partner verbonden aan de sectie ondernemingsrecht. Zij is specialist op het gebied van het vennootschapsrecht met een sterke advies- en procespraktijk gericht op aansprakelijkheid, corporate governance en corporate litigation.

Yvette adviseert en begeleidt uiteenlopende ondernemingen en instellingen, zowel starters als beursgenoteerde ondernemingen, en staat een breed spectrum aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij. Zij wordt daarnaast benaderd voor expert opinions en voor het optreden als co-counsel. Procederen is nooit haar eerste doel, want een onderneming moet verder, maar zij gaat het evenmin uit de weg. Yvette procedeert vakkundig in kort geding, bij de Ondernemingskamer (enquêterecht, wanbeleid) en is betrokken in complexe (internationale) bodemprocedures.

Yvette Borrius wordt door haar cliënten gezien als een strategische partner voor ondernemers en professionals bij wie zij oprecht betrokken is. Zij is een gedreven en accurate advocaat, een goede communicator die hecht aan het ambacht van haar vak.

Yvette is als docent verbonden aan verschillende opleidingsinstituten en verzorgt cursussen en publicaties op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en de procespraktijk. 

Lidmaatschappen
- IBA Litigation Committee
- Vereniging voor Procesrecht, secretaris van de Vereniging voor Corporate Litigation.
- VNO-NCW
- Bestuurlid Stichting Rimari

De Chambers Europe 2014 zegt over haar: 'Yvette Borrius receives excellent feedback for her experience and expertise in corporate disputes, particularly D&O liability and corporate governance cases. One client says: "She is a very proactive lawyer and well known for her experience in executive liability. She has a very cool head, which is greatly appreciated, and she is very supportive."'

Ook in de
Chambers Europe 2015 wordt zij genoemd: 'Yvette Borrius is admired by peers and clients for her corporate litigation practice, winning particular praise for her experience on professional liability. Commentators say: "She is a very seasoned lawyer with a calm manner that keeps us grounded."'

In 2016 schrijft Chambers Europe: "Yvette Borrius focuses on professional liability litigation in the commercial and corporate areas. She also assists with mismanagement cases and fraud litigation. Sources state: "She is a first-class lawyer, especially in the field of governance and directors' liability; a well-prepared and experienced attorney."

 

Contact mevrouw mr. Y. Borrius

Telefoon +31 20 577 77 00
Mobiel +31 6 433 66 322
E-mail borrius@hocker.nl
Download V Card

  Recente zaken

  Exhibitie, onttrekkingen en aansprakelijkheid

  Namens een internationale bank heeft Yvette Borrius succesvol beroep gedaan op een door de aandeelhouder van een grote debiteur verstrekte corporate guarantee. Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en exhibitie in rechte toonde onttrekkingen aan. Tegen de betrokken directeur is tot en met de Hoge Raad geprocedeerd waarbij de claims van de bank op grond van bestuurdersaansprakelijkheid zijn toegewezen.

  VEB / Fortis en voormalige functionarissen

  Yvette Borrius vertegenwoordigt een voormalige executive van Fortis in een aansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt door de VEB. Als basis voor de claims dient het door de Ondernemingkamer gevelde oordeel van wanbeleid. De beleggers stellen te zijn misleid over de financiële gezondheid van Fortis, voorafgaand aan de teloorgang van het concern in 2008.

  KPNQwest - claims banken

  Yvette Borrius vertegenwoordigt een voormalige functionaris van KPNQwest in een actie uit onrechtmatige daad aanhangig gemaakt door Citibank en Cargill. In eerste aanleg zijn de vorderingen afgewezen, de kwestie wordt thans in hoger beroep voortgezet. In samenwerking met Britse en Amerikaanse advocaten coördineert Höcker Advocaten de procesvoering onder Nederlands en Engels recht.

  ageas

  Yvette Borrius en Marc Wolters stonden ageas, voorheen het moederbedrijf van de Fortis-groep, bij in verschillende procedures in de nasleep van de overname van ABN Amro door de Nederlandse Staat. De betrokken partijen eisten miljarden van elkaar. In juni 2012 was Höcker betrokken bij een schikking die leidde tot een eenmalige betaling door ABN Amro aan ageas van € 400 miljoen.

  Faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid

  Samen met haar team aan medewerkers behartigt Yvette Borrius de belangen van diverse (voormalig) executives, (interim)bestuurders en toezichthouders van (beursgenoteerde) ondernemingen in relatie tot aansprakelijkheidsvorderingen van betrokken curatoren.

  Advisering over management buy out voor tour operator

  1. Yvette Borrius en Marieke Timmerman hebben een grote touroperator geadviseerd toen een aantal bedrijfsonderdelen via een management buy out over werden gedragen. Höcker onderhandelde namens de touroperator met de overnemende partijen over de overnamecontracten en bracht de deal tot een goed eind.

  Enquête procedures Ondernemingskamer

  Yvette Borrius is betrokken bij diverse enquête procedures naar de gang van zaken bij (al dan niet inmiddels gefailleerde) zorgconcerns, woningcorporaties en (beursgenoteerde) ondernemingen. Zij behartigt de belangen van voormalige directieleden/toezichthouders, van de rechtspersoon zelf, aandeelhouders of andere stakeholders.

  Corporate governance woningcorporaties

  Höcker Advocaten (Yvette Borrius en haar team) staat toezichthouders van verschillende woningcorporaties bij in hun verweer tegen schadeclaims op grond van vermeend gebrekkig toezicht, onder meer verband houdend met og projectontwikkeling, derivatenbeleid en vertrekregelingen.

  Meer recente zaken