Cliënten over ons


 • Roland de Ridder • Pantar

  Roland de Ridder • Pantar
  Hoofd Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

  "Jasper van Hulst is de perfecte juridisch adviseur voor Pantar!"

  Pantar is een werkleerbedrijf en specialist in repeterend werk, gevestigd in Amsterdam en Diemen, waar 3.500 mensen werken.

  Behalve voor arbeidszaken schakel ik Höcker Advocaten in voor bijvoorbeeld contracten etc. Het prettige aan Höcker Advocaten vind ik dat het een middelgroot kantoor is waardoor je persoonlijk contact met je advocaat hebt. Daarnaast werkt Höcker Advocaten niet alleen voor commerciële bedrijven, maar ook voor non-profit organisaties als Pantar.

  Het kantoor is gevestigd aan het Vondelpark in Amsterdam in een kantoor met een prettige ambiance op menselijke maat. Geregeld worden er seminars georganiseerd. Die vormen een waardevolle aanvulling op hun dienstverlening.

  Jasper van Hulst is mijn vaste aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke aspecten bij ontslagen, overnames en medezeggenschapsvraagstukken. Tevens schakelen wij hem geregeld in om "strategisch" mee te denken.

  Door de aard van ons werk hebben wij vaak te maken met bijzondere gevallen waardoor het reguliere arbeidsrecht niet altijd onverkort van toepassing is. Ook bij dergelijke vraagstukken is Jasper ons klankbord.

 • Petra Keuchenius • WPG Uitgevers

  Petra Keuchenius • WPG Uitgevers
  Directeur HR en juridische zaken

  "Snel schakelen, betrokkenheid en een professioneel klankbord."

  WPG Uitgevers is een grote uitgeverij op het gebied van media, tijdschriften, boeken en educatie. Met 750 werknemers wordt een jaaromzet van circa € 200 miljoen gerealiseerd.

  Jasper van Hulst is al jarenlang de vaste arbeidsrecht advocaat van WPG Uitgevers. Hij kent het bedrijf goed en heeft grote affiniteit met onze branche. Dit uit zich in een grote mate van betrokkenheid bij onze organisatie die duidelijk voelbaar is.

  Jasper heeft een grote kennis van zaken en legt snel de juiste link naar de praktijk. Tevens is hij altijd bereikbaar op het juiste moment. Hierdoor kan ik snel schakelen en dat is in sommige situaties noodzakelijk.

  Hij is een professioneel klankbord voor ons. De gezonde mate van afstand en de zakelijke verhoudingen zorgen voor een objectieve en frisse blik op dossiers.

 • Gerd Hoffmann • Hoffmann Bedrijfsrecherche

  Gerd Hoffmann • Hoffmann Bedrijfsrecherche
  Voormalig DGA

  "Het inschakelen van Paul Jongen gaf mij de benodigde rust en zekerheid, waarna ik de onderneming met een gerust hart kon overdragen."

  Vanaf het midden van de jaren tachtig tot 2011 ben ik directeur - grootaandeelhouder geweest van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Een organisatie gespecialiseerd in fraudeonderzoek met circa 85 werknemers. Eind 2010 heb ik besloten om mijn bedrijf te verkopen.

  Ook in mijn vak propageerde ik altijd dat je belangrijke zaken aan professionals moet overlaten. Daarom ben ik op mijn verzoek, via mijn accountant, in contact gekomen met Paul Jongen, partner bij de fusie- en overnamepraktijk van Höcker Advocaten. Hij heeft mij geadviseerd over de juridische aspecten van de verkoop van mijn bedrijf.

  Paul voerde alle onderhandelingen met de advocaat van de koper over de koopovereenkomst en de garanties die de koper wenste ten aanzien van de onderneming.

  Hij kon mij als professional aan- geven wat aanvaardbaar was en wat het juridisch jargon in de praktijk voor mij betekende. Dat gaf mij de benodigde rust en zekerheid, waarna ik de knoop kon doorhakken en de onderneming met een gerust hart kon overdragen.

 • Eric de Groot • Carlson Wagonlit Travel

  Eric de Groot • Carlson Wagonlit Travel
  Facility & Purchase Manager

  "Bij het opstellen van juridisch goed dichtgetimmerde contracten houdt Marieke Timmerman ook onze commerciële belangen goed in het oog"

  Sinds 1994 ben ik werkzaam bij CWT, mijn huidige functie is facility & purchase manager. CWT is een internationale marktleider in zakelijk travel management. CWT helpt bedrijven van elke omvang, maar ook overheidsinstellingen en NGO’s bij het optimaliseren van hun reisprogramma’s. In Nederland werken 380 medewerkers op verschillende locaties.

   CWT werkt al jaren samen met de advocaten van Höcker. Ik schakel Marieke Timmerman regelmatig in voor het beoordelen en opstellen van overeenkomsten. Dat varieert van het becommentariëren van specifieke contracten met grote klanten tot het opstellen van een standaard agentuurovereenkomst. Zo zijn door Marieke de algemene voorwaarden van onze business unit Meetings & Events volledig herzien. Ook voor acute geschillen met klanten of leveranciers kunnen we bij Marieke terecht.

   Het is belangrijk dat contracten juridisch goed dichtgetimmerd zijn. Daarnaast dient een advocaat oog te hebben voor onze commerciële aspecten. Marieke weet beide belangen goed te combineren.

 • Stephan Verhoeven • Stadgenoot

  Stephan Verhoeven • Stadgenoot
  Jurist

  "Mede door de inbreng van Dolf Rueb is er een goede huurovereenkomst tot stand gekomen en hebben we voor alle huurrechtelijke issues een oplossing gevonden."

  Stadgenoot is een woningcorporatie die van vernieuwing houdt. Zo hebben wij in 2011 de Solids gebouwen ontwikkeld. Dit zijn grote, bijzondere en duurzame gebouwen die in gedeelten worden verhuurd. De ruimten worden (casco) verhuurd door middel van een internetveiling.

  Het concept en de verhuurveiling brengen met zich mee dat de huurder bepaalt hoeveel vierkante meters hij gaat huren, waar deze zijn gelegen binnen het cascogebouw, welke activiteiten hij in zijn ruimte gaat ontplooien, hoe hoog de te betalen huurprijs is en hoe de ruimte wordt in- en afgebouwd.

  De huurder heeft dus veel vrijheid. Die vrijheid brengt voor de verhuurder enige risico’s met zich mee. Daarom moesten we een huurcontract ontwikkelen dat daarop zou inspelen. Verder liepen we bij de ontwikkeling van dit concept tegen een aantal huurrechtelijke problemen aan.

  Wij hebben een beroep op Dolf Rueb gedaan, huurrechtspecialist bij Höcker Advocaten. Mede door zijn inbreng is er een goede huurovereenkomst tot stand gekomen en hebben we voor alle huurrechtelijke issues een oplossing gevonden.

  Door de deskundigheid en creativiteit van Dolf en zijn kantoorgenoten is aan zowel onze belangen als aan die van de huurders volop recht gedaan.