Nieuws


 • Omzeiling van de ketenregeling met een vaststellingsovereenkomst? De tussenstand.

  28 januari 2015, Hannah Vera Hess  

  Het Hof Den Bosch stond recentelijk een constructie toe waarmee de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zou kunnen worden omzeild. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof maar heeft zich nog niet definitief tegen de constructie uitgesproken. De zaak is namelijk verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor een feitelijk oordeel. We wachten in spanning af!

 • Garantieregeling SGR, wijzigingen per 1 januari 2015

  8 januari 2015, Marieke Timmerman  

  Op grond van de Garantieregeling verplicht de Stichting Garantiefonds Reisgelden zich tot het doen van uitkeringen aan consumenten die gedupeerd zijn door financieel onvermogen van een bij SGR aangesloten reisorganisator of een bemiddelende reisagent. SGR heeft met ingang van 1 januari jl. enkele wijzigingen in haar reglementen doorgevoerd. Ik zet de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

 • Geen vakantie in 2015?

  19 december 2014, Jasper van Hulst  

  Na jaren van soebatten is de regering vorig jaar met een wetsvoorstel gekomen waardoor het arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015 drastisch zal wijzigen. Hoewel de gemiddelde werknemer dat niet direct zal merken, heeft hij bij terugkomst van vakantie een volstrekt andere arbeidsrechtelijke positie dan toen hij wegging.

 • Nieuwe richtlijn Pakketreizen, weer een stap dichterbij

  18 december 2014, Marieke Timmerman  

  Op 4 december jl. is in de Raad voor Concurrentievermogen van de Europese Unie overeenstemming bereikt over het herzieningsvoorstel voor een nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen. De Raad is akkoord gegaan met de algemene principes van het voorstel, maar heeft op onderdelen ook wijzigingsvoorstellen gedaan.

 • Hamsteren pakt niet altijd goed uit; bestuurdersaansprakelijkheid voor IE-inbreuk?

  17 december 2014, Marijn Kingma  

  Als hoofdregel geldt dat een rechtspersoon zelf aansprakelijk is, niet de bestuurder. Toch kan in sommige gevallen een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan niet alleen voor het niet nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen van de vennootschap, maar ook voor onrechtmatig handelen van de vennootschap.

 • Procederen? Procesfinanciering kan uitkomst bieden

  16 december 2014, Yvette Borrius  

  Procesfinanciering – ‘third party funding’ – kan uitkomst bieden. In het buitenland wordt met regelmaat van procesfinanciering gebruik gemaakt. Ook in Nederland heeft een aantal procesfinanciers ervaring opgedaan en worden procedures gefinancierd.

 • Staat betaalt Stichting Thuiskopie 33,5 miljoen Euro

  9 december 2014, Willem Roos  

  Stichting de Thuiskopie en de Staat der Nederlanden hebben hun langlopende geschil over het uitfaseren van de thuiskopieregeling beëindigd. Stichting de Thuiskopie trekt haar vordering tot schadevergoeding over de jaren 2007 – 2012 in, de Staat betaalt aan de stichting een bedrag van 33,5 miljoen euro.

 • Versoepeling Wabo (2): nieuwe regels voor het bijbehorende bouwwerk

  18 november 2014, Tim de Booys  

  De versoepeling van het omgevingsrecht betekent niet altijd een verruiming. Op bepaalde onderdelen zijn de mogelijkheden beperkt.

 • Versoepeling Wabo (1): vergunningsvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk

  10 november 2014, Tim de Booys  

  Voor steeds minder bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning vereist; het is eenvoudiger een vergunning te verkrijgen en de procedures worden vereenvoudigd en versneld. De liberalisering is op 1 november 2014 doorgezet met de permanentmaking van de Crisis- en Herstelwet. In de serie Versoepeling Wabo worden de belangrijkste wijzigingen uitgelegd.

 • Spelregels gebruik persoonsgegevens

  24 oktober 2014, Marijn Kingma  

  Wat doe je met consumenteninformatie? Een bedrijf dat (online) boekingen verzorgt en communiceert, krijgt al snel te maken met de regelgeving voor verwerking van persoonsgegevens en de regels voor ‘ongevraagde communicatie’(spam). Het niet naleven van deze regelgeving kan in sommige gevallen leiden tot boetes.