Nieuws


 • ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?

  31 juli 2014, Marijn Kingma  

  Het arrest ABN/Berzona lijkt een ander licht te werpen op de manier waarop er om moet worden gegaan met licenties na faillissement van de licentiegever.

 • ICC Guidelines on Gifts and Hospitality

  17 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  Vorige week heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de ICC Guidelines on Gifts and Hospitality gepubliceerd. Deze praktische richtlijnen zijn gebaseerd op internationale en nationale regelgeving alsook op best practices van het bedrijfsleven ten aanzien van Gifts & Hospitality.

 • Recht op onbereikbaarheid?

  16 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Ben je eigenlijk verplicht tijdens je vakantie je smartphone en tablet te checken op zakelijke berichten of bestaat er zoiets als het recht op onbereikbaarheid?

 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

  11 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse procesrecht. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet helemaal duidelijk en vormt veelvuldig onderwerp van debat.

 • Moet de bestuurder die niet slaagt in zijn reddingspogingen gestraft worden?

  8 juli 2014, Lucas van Eeghen  

  In dit artikel staat de vraag centraal of de (feitelijk) bestuurder/commissaris die de onderneming of haar activiteiten tracht te redden bloot moet worden gesteld aan strafrechtelijke vervolging wegens bedrieglijke bankbreuk als faillissement volgt. De huidige stand van jurisprudentie en literatuur roepen prangende vragen op.

 • Shortcut

  4 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Wie niet weet hoe het recht in elkaar zit, vraagt het gewoon even aan de Hoge Raad. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Een illusie natuurlijk. Maar voor wie de wet wel kent, is vaak lang niet duidelijk hoe die uitgelegd moet worden. In het arbeidsrecht bijvoorbeeld zijn er veel zogenoemde “open normen”.

 • Van uitstel komt afstel of is uitstel geen afstel?

  4 juli 2014, Boris Kraaipoel  

  Moet een bestuurder van de vennootschap ook rekening houden met 'onzekere' verplichtingen. En kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn als hij dat onvoldoende heeft gedaan?

 • Fraude op de werkvloer

  3 juli 2014, Maaike Streng  

  De kranten staan bol van de berichten over (mogelijk) frauderende werknemers. Zo worden (ex) bestuurders van woningcorporaties aan de tand gevoeld in een parlementaire enquête over bijvoorbeeld declaratiegedrag of het rijden van een Maserati op kosten van de zaak. Ook bestaat er ophef over de dure dienstreizen van leden van de Raad van Toezicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Duitse achtergrond is (ook rondom WK) geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

  1 juli 2014, Mick Hurks  

  Een werkgever doet er goed aan om arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren goed van elkaar te scheiden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank.

 • De concessieovereenkomst in het IPR

  30 juni 2014, Cathalijne van der Plas  

  Valt een concessieovereenkomst onder de bijzondere bevoegdheidsbepaling van artikel 5 Brussel I, en zo ja, betreft het dan een koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, een dienst of geen van beide? Deze vragen heeft het Hof van Justitie beantwoord in het arrest Corman-Collins / La Maison du Whisky van 19 december 2013.