Nieuws


 • Diefstal

  28 augustus 2014, Jasper van Hulst  

  Waarom een werkgever er met het erkennen van diefstal door de werknemer nog niet is.

 • Rechter veroordeelt UPC, ZIGGO en Delta om schrijvers te betalen

  28 augustus 2014, Jacqueline Seignette  

  Een aantal grote kabelbedrijven maakt al bijna 2 jaar lang inbreuk op de auteursrechten van schrijvers, door zonder hun toestemming televisieprogramma’s en films aan hun abonnees aan te bieden. Dat oordeelde de Amsterdamse rechtbank in haar vonnis op 27 augustus 2014.

 • Exploitatieprognoses bij franchise

  25 augustus 2014, Marieke Timmerman  

  Franchiseformules komen in toerisme en recreatie veel voor. De voordelen zijn talrijk; zelfstandig ondernemen, gezamenlijke marketingkracht. Maar zijn de verwachtingen te hoog?

 • Is de Staat aansprakelijk voor klimaatverandering?

  21 augustus 2014, Koos van den Berg  

  Op 20 november 2013 hebben Stichting Urgenda en 886 individuele burgers (verder tezamen te noemen: ‘Urgenda c.s.’) de Staat der Nederlanden gedagvaard in een procedure waarin zij de Staat (mede)aansprakelijk houden voor het (mede)veroorzaken van een klimaatverandering die wereldwijd en gevaarlijk is. De schrijfers van dit artikel hebben de dagvaarding voor Urgenda opgesteld en geven in dit artikel een samenvatting van de inhoud van deze dagvaarding.

 • ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?

  31 juli 2014, Marijn Kingma  

  Het arrest ABN/Berzona lijkt een ander licht te werpen op de manier waarop er om moet worden gegaan met licenties na faillissement van de licentiegever.

 • ICC Guidelines on Gifts and Hospitality

  17 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  Vorige week heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de ICC Guidelines on Gifts and Hospitality gepubliceerd. Deze praktische richtlijnen zijn gebaseerd op internationale en nationale regelgeving alsook op best practices van het bedrijfsleven ten aanzien van Gifts & Hospitality.

 • Recht op onbereikbaarheid?

  16 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Ben je eigenlijk verplicht tijdens je vakantie je smartphone en tablet te checken op zakelijke berichten of bestaat er zoiets als het recht op onbereikbaarheid?

 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

  11 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse procesrecht. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet helemaal duidelijk en vormt veelvuldig onderwerp van debat.

 • Moet de bestuurder die niet slaagt in zijn reddingspogingen gestraft worden?

  8 juli 2014, Lucas van Eeghen  

  In dit artikel staat de vraag centraal of de (feitelijk) bestuurder/commissaris die de onderneming of haar activiteiten tracht te redden bloot moet worden gesteld aan strafrechtelijke vervolging wegens bedrieglijke bankbreuk als faillissement volgt. De huidige stand van jurisprudentie en literatuur roepen prangende vragen op.

 • Shortcut

  4 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Wie niet weet hoe het recht in elkaar zit, vraagt het gewoon even aan de Hoge Raad. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Een illusie natuurlijk. Maar voor wie de wet wel kent, is vaak lang niet duidelijk hoe die uitgelegd moet worden. In het arbeidsrecht bijvoorbeeld zijn er veel zogenoemde “open normen”.