Nieuws


 • ICC Guidelines on Gifts and Hospitality

  17 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  Vorige week heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de ICC Guidelines on Gifts and Hospitality gepubliceerd. Deze praktische richtlijnen zijn gebaseerd op internationale en nationale regelgeving alsook op best practices van het bedrijfsleven ten aanzien van Gifts & Hospitality.

 • Recht op onbereikbaarheid?

  16 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Ben je eigenlijk verplicht tijdens je vakantie je smartphone en tablet te checken op zakelijke berichten of bestaat er zoiets als het recht op onbereikbaarheid?

 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

  11 juli 2014, Cathalijne van der Plas  

  De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse procesrecht. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet helemaal duidelijk en vormt veelvuldig onderwerp van debat. In het debat over de reikwijdte van artikel 843a Rv mist een discussie over de vraag naar de extraterritoriale reikwijdte van artikel 843a Rv. Met deze bijdrage wordt daar verandering in gebracht.

 • Moet de bestuurder die niet slaagt in zijn reddingspogingen gestraft worden?

  8 juli 2014, Lucas van Eeghen  

  In dit artikel staat de vraag centraal of de (feitelijk) bestuurder/commissaris die de onderneming of haar activiteiten tracht te redden bloot moet worden gesteld aan strafrechtelijke vervolging wegens bedrieglijke bankbreuk als faillissement volgt. De huidige stand van jurisprudentie en literatuur roepen prangende vragen op. Temeer in combinatie met de roep om strafrechtelijke vervolging en het voorontwerp Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Een normatieve uitleg van de delictsomschrijving in 341 onder a en 343 Sr. in samenhang met 2:9, 138, 248, 3:277 en 6:162 BW en 42 Fw e.v. blijkt noodzakelijk te zijn.

 • Shortcut

  4 juli 2014, Jasper van Hulst  

  Wie niet weet hoe het recht in elkaar zit, vraagt het gewoon even aan de Hoge Raad. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Een illusie natuurlijk. Maar voor wie de wet wel kent, is vaak lang niet duidelijk hoe die uitgelegd moet worden. In het arbeidsrecht bijvoorbeeld zijn er veel zogenoemde “open normen”. Een voorbeeld: de wet bepaalt dat werkgever en werknemer verplicht zijn zich als “goed” werkgever en werknemer tegenover elkaar te gedragen. Maar wat onder “goed” moet worden verstaan, staat helemaal niet in de wet.

 • Van uitstel komt afstel of is uitstel geen afstel?

  4 juli 2014, Boris Kraaipoel  

  Beide gezegden bestaan, maar ze hebben een andere betekenis. In de procedure die ik bespreek (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:829) kozen de bestuurders voor 'van uitstel komt afstel'.

 • Fraude op de werkvloer

  3 juli 2014, Maaike Streng  

  De kranten staan bol van de berichten over (mogelijk) frauderende werknemers. Zo worden (ex) bestuurders van woningcorporaties aan de tand gevoeld in een parlementaire enquête over bijvoorbeeld declaratiegedrag of het rijden van een Maserati op kosten van de zaak. Ook bestaat er ophef over de dure dienstreizen van leden van de Raad van Toezicht bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Duitse achtergrond is (ook rondom WK) geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst

  1 juli 2014, Mick Hurks  

  Een werkgever doet er goed aan om arbeidsongeschiktheid en disfunctioneren goed van elkaar te scheiden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank.

 • De concessieovereenkomst in het IPR

  30 juni 2014, Cathalijne van der Plas  

  Valt een concessieovereenkomst onder de bijzondere bevoegdheidsbepaling van artikel 5 Brussel I, en zo ja, betreft het dan een koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, een dienst of geen van beide? Deze vragen heeft het Hof van Justitie beantwoord in het arrest Corman-Collins / La Maison du Whisky van 19 december 2013.

 • Dringende reden, toch WW?

  24 juni 2014, Lotte Lotens  

  Niet zelden wordt een gegeven ontslag op staande voet ‘ingeruild’ voor een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt gepoogd de aanspraken op de WW-uitkering van de werknemer veilig te stellen. Het is telkens de vraag of dat lukt, aangezien het UWV zelfstandig toetst of er wel of geen sprake is van een dringende reden.