Nieuws


 • IPR en Europese mededinging

  22 mei 2015, Cathalijne van der Plas  

  Hof van Justitie beschouwt art. 6 lid 1 (meerdere gedaagden), art. 5 lid 3 (onrechtmatige daad) en art. 23 (forumkeuze) Brussel I in het licht van een schadevergoedingsactie tegen zes chemieondernemingen wegens één enkele voortdurende inbreuk op het Europees kartelverbod: [link naar uitspraak]

 • Een drukke zomer: Wet Pensioencommunicatie aangenomen

  22 mei 2015, Maaike Streng  

  Het wordt druk deze zomer in werkgeversland. Op 1 juli 2015 treedt niet alleen het nieuwe ontslagrecht in werking, maar ook (gedeeltelijk) de Wet Pensioencommunicatie. Het wetsvoorstel daartoe is recentelijk, op 19 mei 2015, door de Eerste Kamer aangenomen. Hoewel de wet hoofdzakelijk verplichtingen bevat voor de pensioenuitvoerder, heeft de werkgever ook een rol in het communicatieproces over pensioen.

 • Sponsor kaapt evenement

  21 mei 2015, Marieke Timmerman  

  Sponsoring is goed en past in de gedachte van maatschappelijk ondernemen. Omzeil dan wel de valkuilen.

 • Zo’n reis voor die prijs!

  21 mei 2015, Joep Meddens  

  In een woud van bestemmingen en aanbiedingen blijft prijs voor de reisconsument een doorslaggevende factor. Niet gek dus, dat aanbieders over elkaar heen buitelen met de goedkoopste vluchten, aantrekkelijk geprijsde pakketten en ‘laatste’ hotelkamers met forse kortingen. Vaak gaat dat via banners.

 • Integriteits- & Frauderisico's: reputatie op de tocht

  21 mei 2015, Yvette Borrius  

  Het vergt vergaande mate van regie om sturing te geven aan bedrijfsreputatie. Om mogelijke incidenten te identificeren is naast kennis en monitoring van interne bedrijfsprocessen bewustzijn vereist van de rol en integriteit van tussenpersonen en adviseurs. Pro-activiteit op het vlak van onderzoek en te nemen maatregelen is key om de publieke opinie wind uit de zeilen te nemen.

 • De onjuistheid van, of de gerede twijfel bij, de continuïteitsveronderstelling (art. 2:384 lid 3 BW)

  19 mei 2015, Lucas van Eeghen  

  Een bestaande onjuistheid is aan de hand van de liquiditeit goed vast te stellen. Gerede twijfel ziet op de toekomst en is een enigszins arbitrair begrip dat grondig onderzoek en interpretatie vergt, waarbij het vooral gaat om de realiter te verwachten liquiditeitsontwikkeling.

 • De verhouding tussen bestuurder en werknemer in het IPR vervolgd

  19 mei 2015, Cathalijne van der Plas  

  A-G formuleert bruikbaar stappenplan naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad.

 • Hoe faillissementsproof zijn uw contracten?

  12 mei 2015, Nienke Bobbert  

  De economie is herstellende, maar het aantal faillissementen blijft groot. Wat gebeurt er als een contractspartij van uw onderneming failliet gaat? In hoeverre kunt u daar bij het sluiten van nieuwe contracten op anticiperen? Goede insolventieclausules kunnen schade beperken.

 • Maartje Briedé over V&D

  12 mei 2015, Maartje Briedé  

  Op 9 februari 2015 was Maartje Briedé, advocaat van onze sectie Arbeid & Medezeggenschap één van de First Ladies in een live webinar van de Academie voor de Rechtspraktijk rondom de V&D-casus.

 • Yvette Borrius, Jacqueline Seignette en Willem Roos wederom ranked in Chambers Europe

  7 mei 2015, Yvette Borrius  

  "The firm has done a great job. It is responsive, punctual and swift in its advice." Zo luidt het citaat in de nieuwste editie van de prestigieuze internationale gids Chambers Europe over Höcker Advocaten.