Nieuws


 • Update: uitspraak loonoffer V&D

  24 februari 2015, Lotte Lotens  

  Het is de V&D niet toegestaan de lonen eenzijdig te verlagen, oordeelde de kantonrechter op 23 februari 2015.

 • Seminar Actualiteiten in de reisbranche

  17 februari 2015, Marieke Timmerman  

  Tijdens het seminar wordt u bijgepraat over de voor u relevante ontwikkelingen op het gebied van reisrecht, arbeidsrecht en het online aanbieden van reisdiensten. Wat is er veranderd en waar moet u in het bijzonder op letten? Na afloop van het seminar bent u weer helemaal up to date.

 • Loonsverlaging bij V&D: wordt het ‘ja’ of ‘nee’?

  16 februari 2015, Maartje Briedé  

  Kan V&D een salarisverlaging doorvoeren of zal de kantonrechter een dergelijk loonoffer niet redelijk vinden en beslissen dat dit niet van de werknemers kan worden gevergd?

 • Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 13 mei 2014 (Promneftstroy - Yukos)

  10 februari 2015, Cathalijne van der Plas  

  Dit tussenarrest van Hof Amsterdam in het Yukos-epos betreft een principiële vraag; reden waarom meteen beroep in cassatie kon worden (en inmiddels ook is) ingesteld. Het gaat om de vraag naar de procedurele gevolgen, naar Nederlands recht, van het ophouden te bestaan, naar Russisch recht, van Yukos Oil. De rechtbank constateerde al in de twee procedures, waarin bovenstaand arrest is gewezen, dat die vraag niet eerder in de Nederlandse rechtspraak aan de orde is geweest.

 • ‘Neutraal’ zaken doen bij internationale (koop)contracten

  5 februari 2015, Marnix van den Bergh  

  De bril van de bedrijfsjurist wordt gekleurd door het rechtssysteem waarin wordt geopereerd. Internationaal zijn de verschillen in juridische invalshoeken groot. In de Anglo-Amerikaanse praktijk geldt bij een contract: ‘bigger is better’, terwijl het Nederlandse systeem een gestroomlijndere tekst van bescheiden omvang toelaat, met de wet en de redelijkheid en billijkheid als achterwacht.

 • Haviltexen en/of-schade

  4 februari 2015, Marnix van den Bergh  

  Op 14 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:4215) een (tussen)- arrest gewezen met voor de transactie- en contractpraktijk interessante aspecten. Het hof buigt zich over de uitleg van een ‘basket and cap’-clausule en spreekt zich terzijde nog kort uit over de wijze van berekening van schadevergoeding bij garantie-inbreuken. Gepubliceerd in Bb 2015/12.1

 • Noot bij uitspraak kantonrechter Amsterdam van 21 juli 2014 (Villa Betty/Molema)

  3 februari 2015, Jurjen Tuinman  

  In bovenvermelde uitspraak wordt de vraag centraal gesteld of Villa Betty (de verhuurder) al dan niet stilzwijgend medewerking heeft verleend aan de overdracht van de huurrechten door Molema (de huurder) aan een aan Molema gelieerde vennootschap. gepubliceerd in WR 2015, nr 13

 • Hof Amsterdam: Stadgenoot doet geisers en gaskachels succesvol in de ban!

  29 januari 2015, Jurjen Tuinman  

  De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot mag geisers en gaskachels in haar woningen vervangen door een HR-ketel met cv-installatie, zo heeft het hof Amsterdam op 27 januari 2015 geoordeeld. Hierdoor kan Stadgenoot de veiligheid van haar woningen verbeteren en deze toekomstbestendig maken.

 • Omzeiling van de ketenregeling met een vaststellingsovereenkomst? De tussenstand.

  28 januari 2015, Hannah Vera Hess  

  Het Hof Den Bosch stond recentelijk een constructie toe waarmee de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zou kunnen worden omzeild. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof maar heeft zich nog niet definitief tegen de constructie uitgesproken. De zaak is namelijk verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor een feitelijk oordeel. We wachten in spanning af!

 • Garantieregeling SGR, wijzigingen per 1 januari 2015

  8 januari 2015, Marieke Timmerman  

  Op grond van de Garantieregeling verplicht de Stichting Garantiefonds Reisgelden zich tot het doen van uitkeringen aan consumenten die gedupeerd zijn door financieel onvermogen van een bij SGR aangesloten reisorganisator of een bemiddelende reisagent. SGR heeft met ingang van 1 januari jl. enkele wijzigingen in haar reglementen doorgevoerd. Ik zet de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.