Onderzoeken 


U wilt u focussen op uw werk. Kunnen ondernemen. Of de juiste oplossing vinden voor problemen binnen de organisatie waar u werkt. En als u dan onverhoopt verwikkeld raakt in een conflict, te maken krijgt met fraude, corruptie of belangenverstrengeling binnen uw organisatie wilt u kunnen vertrouwen op een betrokken professional. Een partner die u in dit soort kwetsbare processen adviseert en begeleidt. Die de zaak tot op de bodem uitzoekt.

Höcker Advocaten richt zich – indien nodig met specialisten op het gebied van forensische administratieve- en IT onderzoeken - op feiten- en toedrachtonderzoeken ter ondersteuning van het voeren van juridische procedures. Wij zorgen er dan voor dat u één aanspreekpunt voor uw probleem heeft en u niet te maken heeft met verschillende partijen die elkaars taal niet spreken.

Wij begrijpen de complexiteit van het ondernemen. Dat niet alleen, wij bieden u graag een praktische oplossing voor het probleem. Dat kan gaan om waarheidsvinding bij onregelmatigheden of het achterhalen van de feiten ter ondersteuning van een juridische procedure. Wij stellen de toedracht en feiten vast waardoor ú op voorsprong komt bij het oplossen van een conflict.

U kunt bij ons terecht voor vraagstukken op het gebied van:

Frauduleuze werknemer
● Misbruik van royalties
Asset Tracing and Recovery
Omkoping, corruptie en integriteit
● E-discovery
● Governance vraagstukken
● Collectieve acties
● Post acquisition geschillen
● Beroepsaansprakelijkheid

En we gaan graag een stap verder. Regelmatig geven we juridische updates en workshops over onderzoeken en organiseren we seminars. Zo blijft u altijd up-to-date.

Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas zijn vermeld als “leading specialist” in Who’s Who Legal 2013 en 2014 op het gebied van “asset recovery”. Höcker’s “fraud and asset recovery” team is overigens opgenomen in Legal 500 2014 als Leading Firm: “Höcker Advocaten’s Kees van de Meent leads the team on fraud and asset recovery matters for bankruptcy trustees, financial institutions, corporates and individuals.

Contact

Wilt u weten wat Höcker Advocaten voor u en uw organisatie kan betekenen?
Bel ons op 020 - 577 77 00 of stuur ons een bericht.

Recente zaken

Fraude door voormalig werknemer

Cathalijne van der Plas staat een bedrijf bij dat slachtoffer is geworden van een fraude door een voormalig werknemer. Bij banken is inzage verzocht en verkregen in transactiegegevens aan de hand waarvan de fraude in kaart is gebracht. Op basis van de bevindingen van het fraude-onderzoek zijn/worden er civielrechtelijke maatregelen genomen. Daarnaast wordt ook het strafrechtelijke pad bewandeld.

Terugvorderen van met zekerheid belaste activa

Kees van de Meent staat een Franse bank bij in verband met de terugvordering van met zekerheid belaste activa in het faillissement van een grote autodealer in Nederland.

Terugvorderen van vermogensbestanddelen

Kees van de Meent assisteert een Braziliaanse curator bij het terughalen van vermogensbestanddelen in Nederland. Van de Meent werkt in deze zaak nauw samen met advocaten uit andere jurisdicties.

Fraude management dochtermaatschappij

Jasper van Hulst, Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas vertegenwoordigden een Raad van Bestuur van een Amerikaanse vennootschap bij het uitvoeren van een intern onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen uitgevoerd door het management van de Nederlandse dochtervennootschap en andere gerelateerde werkzaamheden, waaronder onderzoek naar en het terughalen van ontvreemde vermogensbestanddelen, het beantwoorden van IPR vraagstukken en het coördineren van ontslagzaken.

Opsporing van financiële bezittingen

Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas achterhaalden met succes de bezittingen van een Amerikaanse onderneming. Met behulp van een door de fraudeur gehackte e-mailaccount werd geld naar een verkeerde bankrekening overgemaakt. De fraudeur werd strafrechtelijk aangepakt.

Opsporing van bezittingen

Kees van de Meent assisteerde een Noorse curator bij diens pogingen om Nederlandse activa van de boedel te achterhalen.

Analyse overtreding anti-omkoopregelgeving

Namens een beursgenoteerde Japanse onderneming analyseerden Kees van de Meent en Cathalijne van der Plas in een zaak met een belang van meer dan $ 500.000.000 de uitkomsten van een intern onderzoek naar mogelijke overtredingen van anti-smeergeldregelgeving in Afrika.

BTW-fraude

Kees van de Meent gaf leiding aan een intern onderzoek voor een Nederlandse onderneming naar vermoedens van BTW-fraude gepleegd door Italiaanse zakenrelaties.

Opsporen van activa

In het faillissement van een Braziliaanse bank hielp Kees van de Meent de curator bij het opsporen en in beslag nemen van activa in Nederland en onderzocht hij de rol van Nederlandse betrokkenen.

Meer recente zaken

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u dan contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Kees van de Meent

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 312
Emeent@hocker.nl

Yvette Borrius

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 322
Eborrius@hocker.nl