Privacy


Höcker Advocaten B.V. behandelt uw privacy met het grootst mogelijke respect. Met deze Privacy Policy informeert Höcker Advocaten u over de wijze waarop Höcker Advocaten B.V. omgaat met het verzamelen van gegevens van bezoekers van de website.

Het Privacy Statement is van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website van Höcker Advocaten (www.hocker.nl). Door de website te bezoeken verklaart u van de inhoud van dit privacy statement op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te gaan.

Welke gegevens worden verzameld?
Höcker Advocaten B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Höcker Advocaten B.V. maakt daarnaast zelf gebruik van session cookies ten behoeve van een groter gebruikersgemak van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op. U kunt dit weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het kan dan echter zo zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Höcker Advocaten B.V. verzamelt daarnaast slechts informatie die door u zelf wordt verstrekt middels de daarvoor bestemde contactformulieren. Dat kan betekenen dat wij deze gegevens gebruiken als hieronder omschreven.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Höcker Advocaten B.V. op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe gebruiken wij deze gegevens?
De door u verstrekte gegevens (kunnen) worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminars, evenementen en cliëntadministratie in het algemeen.

Gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit uit de wet noodzakelijk blijkt.

Beveiliging
U verstrekt de persoonlijke informatie op vrijwillige basis aan Höcker Advocaten B.V., wij maken daarom geen gebruik van beveilingssystemen als encryptie.

Hyperlinks
De website van Höcker Advocaten B.V. bevat hyperlinks naar andere websites. Indien u deze andere websites bezoekt, valt u onder het Privacy Statement van die betreffende website.

Höcker Advocaten B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de betreffende privacy statements. Indien u een hyperkink naar onze website wilt plaatsen, kunt u daarvoor een verzoek indienen aan mail@hocker.nl. Dit geldt ook voor links op sociale netwerksites als LinkedIn.

Wijzigingen
Höcker Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen. U dient daarom regelmatig dit statement te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Vragen
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy kunt u zich richten aan mail@hocker.nl. Indien u inzage wilt in de door ons verzamelde gegevens van u, dan kunt u via hetzelfde mailadres een verzoek doen. Höcker Advocaten B.V. zal voor zover mogelijk deze gegevens kosteloos verstrekken.