Publicaties


 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 13 mei 2014 (Promneftstroy - Yukos)

  10 februari 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/49  

  Dit tussenarrest van Hof Amsterdam in het Yukos-epos betreft een principiële vraag; reden waarom meteen beroep in cassatie kon worden (en inmiddels ook is) ingesteld. Het gaat om de vraag naar de procedurele gevolgen, naar Nederlands recht, van het ophouden te bestaan, naar Russisch recht, van Yukos Oil. De rechtbank constateerde al in de twee procedures, waarin bovenstaand arrest is gewezen, dat die vraag niet eerder in de Nederlandse rechtspraak aan de orde is geweest.

 • Marnix van den Bergh

  Haviltexen over en/of - schade

  10 februari 2015, Marnix van den Bergh, Bb 2015/12.1  

  Op 14 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:4215) een (tussen)- arrest gewezen met voor de transactie- en contractpraktijk interessante aspecten. Het hof buigt zich over de uitleg van een ‘basket and cap’-clausule en spreekt zich terzijde nog kort uit over de wijze van berekening van schadevergoeding bij garantie-inbreuken. Beide punten stip ik in deze bijdrage aan.

 • Jurjen Tuinman

  Noot bij uitspraak kantonrechter Amsterdam van 21 juli 2014 (Villa Betty/Molema)

  3 februari 2015, Jurjen Tuinman, WR 2015, 13  

  In bovenvermelde uitspraak wordt de vraag centraal gesteld of Villa Betty (de verhuurder) al dan niet stilzwijgend medewerking heeft verleend aan de overdracht van de huurrechten door Molema (de huurder) aan een aan Molema gelieerde vennootschap.

 • Jasper van Hulst

  Geen vakantie in 2015?

  19 december 2014, Jasper van Hulst, Recreatie & Toerisme  

  Voor één groep mensen zal de zomer van 2015 iets anders te bieden hebben dan genieten van een welverdiende vakantie.

 • Yvette Borrius

  Procederen? Procesfinanciering kan uitkomst bieden

  16 december 2014, Yvette Borrius, General Counsel Netherlands  

  Procesfinanciering – ‘third party funding’ – kan uitkomst bieden. In het buitenland wordt met regelmaat van procesfinanciering gebruik gemaakt. Ook in Nederland heeft een aantal procesfinanciers ervaring opgedaan en worden procedures gefinancierd.

 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraak HR van 16 september 2014 (Gazprombank - Bensadon)

  11 december 2014, Cathalijne van der Plas, JOR 2014/350  

  In bovenstaande uitspraak worden de vereisten voor erkenning van een buitenlandse beslissing op een rij gezet. Tevens wordt de vraag beantwoord of een buitenlandse beslissing formeel uitvoerbaar moet zijn in het land van herkomst wil de “verkapte exequaturprocedure” van art. 431 lid 2 Rv kunnen worden gevolgd.

 • Marijn Kingma

  Hamsteren pakt niet altijd goed uit; bestuurdersaansprakelijkheid voor IE-inbreuk?

  1 november 2014, Marijn Kingma, DGA fiscaal, jaargang 13  

  In het juninummer schreef een van mijn kantoorgenoten over de aansprakelijkheid van bestuurders voor overeenkomsten die door de vennootschap zijn aangegaan. Als hoofdregel geldt dat een rechtspersoon zelf aansprakelijk is, niet de bestuurder. Toch kan in sommige gevallen een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan niet alleen voor het niet nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen van de vennootschap, maar ook voor onrechtmatig handelen van de vennootschap.

 • Marijn Kingma

  Spelregels gebruik persoonsgegevens

  24 oktober 2014, Marijn Kingma, Recreatie & Toerisme  

  Wat doe je met consumenteninformatie? Een bedrijf dat (online) boekingen verzorgt en communiceert, krijgt al snel te maken met de regelgeving voor verwerking van persoonsgegevens en de regels voor ‘ongevraagde communicatie’(spam). Het niet naleven van deze regelgeving kan in sommige gevallen leiden tot boetes.

 • Kees van de Meent

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC FraudNet

  10 oktober 2014, Kees van de Meent, ICC FraudNet  

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC Fraudnet, waarvan Höcker de Nederlandse vertegenwoordiger is.

 • Jasper van Hulst

  Employability

  9 oktober 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Een leven lang leren op kosten van de werkgever. Wie wordt daar beter van?