Publicaties


 • Marijn Kingma

  Spelregels gebruik persoonsgegevens

  24 oktober 2014, Marijn Kingma, Recreatie & Toerisme  

  Wat doe je met consumenteninformatie? Een bedrijf dat (online) boekingen verzorgt en communiceert, krijgt al snel te maken met de regelgeving voor verwerking van persoonsgegevens en de regels voor ‘ongevraagde communicatie’(spam). Het niet naleven van deze regelgeving kan in sommige gevallen leiden tot boetes.

 • Kees van de Meent

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC FraudNet

  10 oktober 2014, Kees van de Meent, ICC FraudNet  

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC Fraudnet, waarvan Höcker de Nederlandse vertegenwoordiger is.

 • Jasper van Hulst

  Employability

  9 oktober 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Een leven lang leren op kosten van de werkgever. Wie wordt daar beter van?

 • Jasper van Hulst

  Lagere ontslagvergoeding

  24 september 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Het nieuwe ontslagrecht gaat pas 1 juli 2015 in. Mag een rechter vooruitlopend daarop nu al een lagere ontslagvergoeding toekennen?

 • Jasper van Hulst

  Optieschade

  11 september 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Kan optieschade onder het nieuwe ontslagrecht met succes in een aparte procedure worden gevorderd?

 • Jasper van Hulst

  Diefstal

  27 augustus 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Waarom een werkgever er met het erkennen van diefstal door de werknemer nog niet is.

 • Marieke Timmerman

  Exploitatieprognoses bij franchise

  25 augustus 2014, Marieke Timmerman, Recreatie & Toerisme, nr. 4, augustus 2014  

  Franchiseformules komen in toerisme en recreatie veel voor. De voordelen zijn talrijk; zelfstandig ondernemen, gezamenlijke marketingkracht. Maar zijn de verwachtingen te hoog?

 • Koos van den Berg

  Is de Staat aansprakelijk voor de klimaatverandering?

  21 augustus 2014, Koos van den Berg, AV&S 2014/2  

  Op 20 november 2013 hebben Stichting Urgenda en 886 individuele burgers (verder tezamen te noemen: ‘Urgenda c.s.’) de Staat der Nederlanden gedagvaard in een procedure waarin zij de Staat (mede)aansprakelijk houden voor het (mede)veroorzaken van een klimaatverandering die wereldwijd en gevaarlijk is.

 • Harmen de Kraker

  Verzet tegen beëindiging 403-verklaring SNS

  21 augustus 2014, Harmen de Kraker, Bb 2014/54  

  De rechtbank Midden-Nederland geeft een ruime uitleg aan de 403-verklaringen die SNS Bank en SNS Reaal hebben afgelegd met betrekking tot hun dochtervennootschappen.

 • Marijn Kingma

  ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?

  31 juli 2014, Marijn Kingma, IEF 14080, IE-Forum.nl  

  Het arrest ABN/Berzona lijkt een ander licht te werpen op de manier waarop er om moet worden gegaan met licenties na faillissement van de licentiegever.