Publicaties


 • Boris Kraaipoel

  De Spaanse Villa, een fata morgana

  9 januari 2015, Boris Kraaipoel, Bb 2015/2.1  

  Een bespreking van HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, Bb 2015/2.1 in het licht van de Spaanse Villa (ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 2013/302).

 • Jasper van Hulst

  Geen vakantie in 2015?

  19 december 2014, Jasper van Hulst, Recreatie & Toerisme  

  Voor één groep mensen zal de zomer van 2015 iets anders te bieden hebben dan genieten van een welverdiende vakantie.

 • Yvette Borrius

  Procederen? Procesfinanciering kan uitkomst bieden

  16 december 2014, Yvette Borrius, General Counsel Netherlands  

  Procesfinanciering – ‘third party funding’ – kan uitkomst bieden. In het buitenland wordt met regelmaat van procesfinanciering gebruik gemaakt. Ook in Nederland heeft een aantal procesfinanciers ervaring opgedaan en worden procedures gefinancierd.

 • Marijn Kingma

  Hamsteren pakt niet altijd goed uit; bestuurdersaansprakelijkheid voor IE-inbreuk?

  1 november 2014, Marijn Kingma, DGA fiscaal, jaargang 13  

  In het juninummer schreef een van mijn kantoorgenoten over de aansprakelijkheid van bestuurders voor overeenkomsten die door de vennootschap zijn aangegaan. Als hoofdregel geldt dat een rechtspersoon zelf aansprakelijk is, niet de bestuurder. Toch kan in sommige gevallen een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit kan niet alleen voor het niet nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen van de vennootschap, maar ook voor onrechtmatig handelen van de vennootschap.

 • Marijn Kingma

  Spelregels gebruik persoonsgegevens

  24 oktober 2014, Marijn Kingma, Recreatie & Toerisme  

  Wat doe je met consumenteninformatie? Een bedrijf dat (online) boekingen verzorgt en communiceert, krijgt al snel te maken met de regelgeving voor verwerking van persoonsgegevens en de regels voor ‘ongevraagde communicatie’(spam). Het niet naleven van deze regelgeving kan in sommige gevallen leiden tot boetes.

 • Kees van de Meent

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC FraudNet

  10 oktober 2014, Kees van de Meent, ICC FraudNet  

  Najaarsnummer nieuwsbrief ICC Fraudnet, waarvan Höcker de Nederlandse vertegenwoordiger is.

 • Jasper van Hulst

  Employability

  9 oktober 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Een leven lang leren op kosten van de werkgever. Wie wordt daar beter van?

 • Jasper van Hulst

  Lagere ontslagvergoeding

  24 september 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Het nieuwe ontslagrecht gaat pas 1 juli 2015 in. Mag een rechter vooruitlopend daarop nu al een lagere ontslagvergoeding toekennen?

 • Jasper van Hulst

  Optieschade

  11 september 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Kan optieschade onder het nieuwe ontslagrecht met succes in een aparte procedure worden gevorderd?

 • Jasper van Hulst

  Diefstal

  27 augustus 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Waarom een werkgever er met het erkennen van diefstal door de werknemer nog niet is.