Publicaties


 • Jasper van Hulst

  Recht op onbereikbaarheid?

  16 juli 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Ben je eigenlijk verplicht tijdens je vakantie je smartphone en tablet te checken op zakelijke berichten of bestaat er zoiets als het recht op onbereikbaarheid?

 • Cathalijne van der Plas

  De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

  11 juli 2014, Cathalijne van der Plas, Boom Juridische Uitgevers 2014 - Offerhaus-serie  

  De exhibitieplicht zoals geregeld in artikel 843a Rv is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse procesrecht. De precieze reikwijdte van de regeling is echter nog steeds niet helemaal duidelijk en vormt veelvuldig onderwerp van debat. In het debat over de reikwijdte van artikel 843a Rv mist een discussie over de vraag naar de extraterritoriale reikwijdte van artikel 843a Rv. Met deze bijdrage wordt daar verandering in gebracht.

 • Lucas van Eeghen

  Moet de bestuurder die niet slaagt in zijn reddingspogingen gestraft worden?

  8 juli 2014, Lucas van Eeghen, Tijdschrift Onderneming en Strafrecht in praktijk (OSP) 2014/4 p. 10 e.v.  

  In dit artikel staat de vraag centraal of de (feitelijk) bestuurder/commissaris die de onderneming of haar activiteiten tracht te redden bloot moet worden gesteld aan strafrechtelijke vervolging wegens bedrieglijke bankbreuk als faillissement volgt. De huidige stand van jurisprudentie en literatuur roepen prangende vragen op. Temeer in combinatie met de roep om strafrechtelijke vervolging en het voorontwerp Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Een normatieve uitleg van de delictsomschrijving in 341 onder a en 343 Sr. in samenhang met 2:9, 138, 248, 3:277 en 6:162 BW en 42 Fw e.v. blijkt noodzakelijk te zijn.

 • Jasper van Hulst

  Shortcut

  4 juli 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Wie niet weet hoe het recht in elkaar zit, vraagt het gewoon even aan de Hoge Raad.

 • Jasper van Hulst

  Vette pech

  19 juni 2014, Jasper van Hulst, Het Fiancieele Dagblad  

  Hoe dik moet je zijn om voor ontslag in aanmerking te komen? Het aantal mensen met (ernstig) overgewicht in Nederland neemt nog steeds toe. Volgens cijfers van het CBS had in 1981 33% van de mensen overgewicht. Dit percentage beloopt inmiddels zo’n 50%. Naast gewoon overgewicht wordt er onderscheid gemaakt tussen obesitas (BMI>30), morbide obesitas (BMI>40) en super morbide obesitas (BMI>60). Te dikke werknemers hebben veel meer gezondheidsklachten en verzuimen dus ook veel vaker.

 • Jacqueline Seignette

  Hyperlinken en embedden na Svensson: analyse en vooruitblik

  17 juni 2014, Jacqueline Seignette, Presentatie 12 juni 2014 bij de Vereniging voor Auteursrecht  

  Svensson-arrest: het weergeven van content op een website door middel van hyperlinken naar een andere site is auteursrechtelijk vrij als de content op de bronsite vrij toegankelijk is en er verder geen maatregelen zijn genomen om het linken te beperken.

 • Jasper van Hulst

  Free ride?

  5 juni 2014, Jasper van Hulst, Het Financieele Dagblad  

  Kan de werkgever die de door de kantonrechter opgelegde ontbindingsvergoeding te hoog vindt zijn ontbindingsverzoek zo maar intrekken?

 • Lotte Lotens

  Flexrecht wijzigt op 1 juli

  1 juni 2014, Lotte Lotens, Recreatie & Toerisme, nr 3, juni 2014  

  In de recreatie en het toerisme wordt veel werk verzet door tijdelijke krachten. De overheid wil die werknemers beter beschermen. Komt die wet erdoor?

 • Boris Kraaipoel

  Van uitstel komt afstel of is uitstel geen afstel?

  1 juni 2014, Boris Kraaipoel, DGA Fiscaal, 13/2014  

  Moet een bestuurder van een vennootschap ook rekening houden met 'onzekere' verpichtingen?

 • Jurjen Tuinman

  Annotatie: Ktr. Amsterdam 17 februari 2014 (WR 2014, 61) en Ktr. Amsterdam 8 april 2014 (WR 2014, 62)

  23 mei 2014, Jurjen Tuinman, WR 2014, afl 5 nr. 61 en 62  

  In Nederland verwelkomen we ieder jaar een grote groep buitenlandse studenten, onderzoekers en gastdocenten. De hoofdmoot van de hier bedoelde groep zijn potentiële huurders die slechts voor de duur van 3 tot 12 maanden (1-3 trimesters) woonruimte nodig hebben. Daarna vertrekken ze weer naar het land van herkomst.