Publicaties


 • Jacqueline Seignette

  Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

  25 maart 2015, Jacqueline Seignette, IER  

  Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.

 • Marijn Kingma

  Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

  25 maart 2015, Marijn Kingma, IER  

  Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.

 • Cathalijne van der Plas

  Voorjaarsnummer 2015, Nieuwsbrief ICC Fraudnet

  19 maart 2015, Cathalijne van der Plas, ICC Fraudnet  

  In de voorjaarseditie van de nieuwsbrief van ICC Fraudnet treft u op pagina 10 een interview met Cathalijne van der Plas aan.

 • Paul Jongen

  M&A: Regresrisico bij uitvaren dochtervennootschap uit concernfinanciering

  13 maart 2015, Paul Jongen, Bedrijfsjuridische berichten, nr 5  

  Bij koop van een dochtervennootschap uit een groep zal een koper achteraf niet geconfronteerd willen worden met claims van die groep op haar ex-dochter. De juridisch adviseur van de koper zal die risico’s zo veel mogelijk dienen te beperken. Een van die risico’s kan bestaan uit een mogelijk regres van een groep op een eerder verkochte groepsvennootschap uit hoofde van de concernfinanciering, een kwestie waar de M&A praktijk in de huidige tijden van crisis mee te maken kan krijgen.

 • Su Chun Lin

  Nederlandse vonnissen automatisch uitvoerbaar binnen de EU

  6 maart 2015, Su Chun Lin, DGA fiscaal, jaargang 14, nr. 7  

  Voor procedures die na 10 januari 2015 gestart zijn, geldt een automatische erkenning en tenuitvoerlegging van het vonnis binnen de Europese Unie.

 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 13 mei 2014 (Promneftstroy - Yukos)

  10 februari 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/49  

  Dit tussenarrest van Hof Amsterdam in het Yukos-epos betreft een principiële vraag; reden waarom meteen beroep in cassatie kon worden (en inmiddels ook is) ingesteld. Het gaat om de vraag naar de procedurele gevolgen, naar Nederlands recht, van het ophouden te bestaan, naar Russisch recht, van Yukos Oil. De rechtbank constateerde al in de twee procedures, waarin bovenstaand arrest is gewezen, dat die vraag niet eerder in de Nederlandse rechtspraak aan de orde is geweest.

 • Marnix van den Bergh

  Haviltexen over en/of - schade

  10 februari 2015, Marnix van den Bergh, Bb 2015/12.1  

  Op 14 oktober 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:4215) een (tussen)- arrest gewezen met voor de transactie- en contractpraktijk interessante aspecten. Het hof buigt zich over de uitleg van een ‘basket and cap’-clausule en spreekt zich terzijde nog kort uit over de wijze van berekening van schadevergoeding bij garantie-inbreuken. Beide punten stip ik in deze bijdrage aan.

 • Jurjen Tuinman

  Noot bij uitspraak kantonrechter Amsterdam van 21 juli 2014 (Villa Betty/Molema)

  3 februari 2015, Jurjen Tuinman, WR 2015, 13  

  In bovenvermelde uitspraak wordt de vraag centraal gesteld of Villa Betty (de verhuurder) al dan niet stilzwijgend medewerking heeft verleend aan de overdracht van de huurrechten door Molema (de huurder) aan een aan Molema gelieerde vennootschap.

 • Jasper van Hulst

  Geen vakantie in 2015?

  19 december 2014, Jasper van Hulst, Recreatie & Toerisme  

  Voor één groep mensen zal de zomer van 2015 iets anders te bieden hebben dan genieten van een welverdiende vakantie.

 • Yvette Borrius

  Procederen? Procesfinanciering kan uitkomst bieden

  16 december 2014, Yvette Borrius, General Counsel Netherlands  

  Procesfinanciering – ‘third party funding’ – kan uitkomst bieden. In het buitenland wordt met regelmaat van procesfinanciering gebruik gemaakt. Ook in Nederland heeft een aantal procesfinanciers ervaring opgedaan en worden procedures gefinancierd.