Publicaties


 • Yvette Borrius

  Integriteits- & frauderisico's: reputatie op de tocht

  21 mei 2015, Yvette Borrius, GCN jaarboek 2015 blz. 32 - 35  

  Het vergt vergaande mate van regie om sturing te geven aan bedrijfsreputatie. Om mogelijke incidenten te identificeren is naast kennis en monitoring van interne bedrijfsprocessen bewustzijn vereist van de rol en integriteit van tussenpersonen en adviseurs. Pro-activiteit op het vlak van onderzoek en te nemen maatregelen is key om de publieke opinie wind uit de zeilen te nemen.

 • Lucas van Eeghen

  De onjuistheid van, of gerede twijfel bij, de continuïteitsveronderstelling (art. 2:384 lid 3 BW)

  19 mei 2015, Lucas van Eeghen, Vereniging voor Jaarrekeningenrecht bundel 2014/2015, onder red van Prof. Van der Zanden e.a., p.141, Boom Juridische Uitgevers 2015  

  De onjuistheid van de continuïteitsveronderstelling is gegeven bij een doelstelling die gericht is op liquidatie, een liquidatiebesluit of feitelijke liquidatie, of bij een voor kortere termijn voortdurend liquiditeitstekort. Een bestaande onjuistheid is aan de hand van de liquiditeit goed vast te stellen. Gerede twijfel ziet op de toekomst en is een enigszins arbitrair begrip dat grondig onderzoek en interpretatie vergt, waarbij het vooral gaat om de realiter te verwachten liquiditeitsontwikkeling. De opvattingen over wat gerede twijfel betekent lopen nogal uiteen.

 • Marnix van den Bergh

  Pratische aanwijzingen rondom aandeelhoudersovereenkomsten

  7 april 2015, Marnix van den Bergh, Contracteren, jaargang 17, nr. 1  

  Paul Jongen en Marnix van den Bergh bespreken een aantal belangrijke punten die onderdeel kunnen uitmaken van tussen aandeelhouders te maken afspraken.

 • Paul Jongen

  Praktische aanwijzingen rondom aandeelhoudersovereenkomsten

  7 april 2015, Paul Jongen, Contracteren, jaargang 17, nr. 1  

  Paul Jongen en Marnix van den Bergh bespreken een aantal belangrijke punten die onderdeel kunnen uitmaken van tussen aandeelhouders te maken afspraken.

 • Jacqueline Seignette

  Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

  25 maart 2015, Jacqueline Seignette, IER  

  Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.

 • Marijn Kingma

  Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Van de Brug af gezien

  25 maart 2015, Marijn Kingma, IER  

  Jacqueline Seignette en Marijn Kingma schreven voor de IER een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van auteursrecht van het afgelopen jaar.

 • Cathalijne van der Plas

  Voorjaarsnummer 2015, Nieuwsbrief ICC Fraudnet

  19 maart 2015, Cathalijne van der Plas, ICC Fraudnet  

  In de voorjaarseditie van de nieuwsbrief van ICC Fraudnet treft u op pagina 10 een interview met Cathalijne van der Plas aan.

 • Paul Jongen

  M&A: Regresrisico bij uitvaren dochtervennootschap uit concernfinanciering

  13 maart 2015, Paul Jongen, Bedrijfsjuridische berichten, nr 5  

  Bij koop van een dochtervennootschap uit een groep zal een koper achteraf niet geconfronteerd willen worden met claims van die groep op haar ex-dochter. De juridisch adviseur van de koper zal die risico’s zo veel mogelijk dienen te beperken. Een van die risico’s kan bestaan uit een mogelijk regres van een groep op een eerder verkochte groepsvennootschap uit hoofde van de concernfinanciering, een kwestie waar de M&A praktijk in de huidige tijden van crisis mee te maken kan krijgen.

 • Su Chun Lin

  Nederlandse vonnissen automatisch uitvoerbaar binnen de EU

  6 maart 2015, Su Chun Lin, DGA fiscaal, jaargang 14, nr. 7  

  Voor procedures die na 10 januari 2015 gestart zijn, geldt een automatische erkenning en tenuitvoerlegging van het vonnis binnen de Europese Unie.

 • Cathalijne van der Plas

  Noot bij uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 13 mei 2014 (Promneftstroy - Yukos)

  10 februari 2015, Cathalijne van der Plas, JOR 2015/49  

  Dit tussenarrest van Hof Amsterdam in het Yukos-epos betreft een principiële vraag; reden waarom meteen beroep in cassatie kon worden (en inmiddels ook is) ingesteld. Het gaat om de vraag naar de procedurele gevolgen, naar Nederlands recht, van het ophouden te bestaan, naar Russisch recht, van Yukos Oil. De rechtbank constateerde al in de twee procedures, waarin bovenstaand arrest is gewezen, dat die vraag niet eerder in de Nederlandse rechtspraak aan de orde is geweest.