Medezeggenschap

Terug naar Arbeidsrecht

Waar wordt samengewerkt, moeten soms compromissen worden gesloten. Dat geldt ook zeker voor de samenwerking tussen ondernemingsraden en werkgevers. Regelmatig adviseren wij de werkgevers (ondernemers), bestuurders en ondernemingsraden om hun weg in de samenwerking te vinden. 

Het gaat daarbij om zaken als:
• Inrichting structuur (OR, COR, GOR etc.)
• Afbakening rollen/bevoegdheden
• Adviseren over advies- en instemmingsaanvragen
• Ondersteuning vaststellen sociale plannen
• Begeleiding bij fusies en overnames
• Ontslagbescherming OR-leden

Recente zaken

Reorganisaties Baker Hughes

Sinds april 2015 zijn Remco Dammers en zijn team actief betrokken bij een aantal reorganisaties bij Baker Hughes, een van ‘s-werelds leidende bedrijven in toeleveranties aan oliemaatschappijen. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor een fusie tussen Baker Hughes (nummer 3 in de wereld) en Halliburton (nummer 2 in de wereld). 

Sluiting fabriek Tetra Pak Moerdijk

De fabriek werd per 1 januari 2015 gesloten. Remco Dammers en Martyn Top stonden Tetra Pak bij  in verband met de voorbereiding van de besluiten en het overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Dit alles in nauwe samenspraak met de internationale organisatie van Tetra Pak in Zweden en Zwitserland. Na het bereiken van de akkoorden zijn zij nauw betrokken geweest bij het  opstellen van het draaiboek voor de uitvoering  daarvan. 

Advocaten gespecialiseerd in medezeggenschap

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Remco Dammers

T+31 20 577 77 00
M+31 6 537 39 536
Edammers@hocker.nl

Jasper van Hulst

T+31 20 577 77 00
M+31 6 547 45 111
Evanhulst@hocker.nl