Internationaal privaatrecht

Terug naar Internationaal

Grensoverschrijdende rechtsverhoudingen zijn vandaag de dag eerder regel dan uitzondering. Het internationaal privaatrecht (IPR) heeft tot doel de samenloop van nationale rechtsstelsels bij grensoverschrijdende rechtsverhoudingen in goede banen te leiden. Het IPR omvat regels ten aanzien van het toepasselijk recht, de bevoegde rechter alsook de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

Die samenloop van verschillende rechtsstelsels biedt kansen maar kan ook tot complexe vraagstukken leiden. 

Stel, een Nederlands bedrijf heeft een grote order voor de bouw van een fabriek in Dubai binnengehaald. Voor de oplevering is het bedrijf echter afhankelijk van een onderdeel dat geleverd moet worden door een Engels bedrijf. Wat nu als het Engelse bedrijf op het laatste moment niet levert? Bij welke rechter(s) kunt u dan terecht voor schadevergoeding of een voorlopige voorziening? Welk recht is daarop van toepassing? Kan een Nederlands vonnis in kort geding eventueel in Engeland ten uitvoer worden gelegd? Werkt de in uw algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze?

Of, u bent benadeelde van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad. Waar dient de schade te worden gelokaliseerd en waar het handelen? Bij welke rechter kunt u vergoeding van de volledige schade vorderen en bij welke rechter alleen de schade die in die jurisdictie is opgetreden? Zijn er één of meerdere rechtsstelsels van toepassing op het onrechtmatig handelen? Kunt u één of meerdere partijen aanspreken voor dezelfde rechter? Wat als uw wederpartij u voor is geweest en al een procedure in een andere jurisdictie is gestart?

Voor al dit soort vraagstukken kunt u bij ons terecht. Onze IPR-specialisten staan u efficiënt en met grote deskundigheid bij, zowel vooraf - om toekomstige problemen te voorkomen - als achteraf wanneer u behoefte heeft aan bijstand in of advies over een procedure. 

Recente zaken

IPR: Interpretatie Rome II-verordening

Cathalijne van der Plas is ingeschakeld door een team van advocaten als expert op het gebied van internationaal privaatrecht. Ze heeft het team geadviseerd over het toepasselijk recht op verschillende beweerdelijk onrechtmatige gedragingen van hun cliënt. Daarbij kwamen verschillende interpretatie kwesties met betrekking tot de Rome II-verordening aan de orde.

Advocaten gespecialiseerd in internationaal privaatrecht

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Cathalijne van der Plas

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 303
Evanderplas@hocker.nl