Aansprakelijkheid

Terug naar Ondernemingsrecht

Bent u bestuurder van een grote organisatie en wordt u aansprakelijk gesteld? Of wilt u een onderneming of persoon aansprakelijk stellen en schade verhalen?

Höcker Advocaten is vertrouwd met de belangen en veelheid aan vraagstukken rondom aansprakelijkheid.

Denkt u daarbij aan:
● bestuurdersaansprakelijkheid
● beroepsaansprakelijkheid
● contractuele aansprakelijkheid
● productaansprakelijkheid
● milieuaansprakelijkheid
● bestuurlijke boetes.

Bekend terrein
Zowel de aangesproken partij als de partij die schade wenst te verhalen  kunnen rekenen op onze expertise en professionaliteit, ook als de zaak onder tijdsdruk staat of de informatie beperkt is. Wij kennen namelijk de bedrijfsprocessen en financiële afwegingen die gemaakt moeten worden. Wij treden regelmatig op in opdracht van verzekeraars. Vanzelfsprekend zijn delicate kwesties bij ons in goede handen.

Onze ervaring
Wij staan bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij in soms delicate, complexe aansprakelijkheidszaken, niet zelden met beperkte informatie of onder tijdsdruk. Vanuit een brede ondernemingsrechtelijke ervaring kennen wij de bedrijfsprocessen en financiële afwegingen die daarbij zijn te maken.

Verschillende advocaten hebben ruime praktijkervaring als curator, Ondernemingskamer-onderzoeker, rechter-plaatsvervanger, mediator en als bestuurder en/of toezichthouder. Ervaring die voor u zeer waardevol kan zijn bij het oplossen van aansprakelijkheidsvraagstukken.

Recente zaken

Class action: procedures wegens overkreditering door banken

Höcker Advocaten (Marc Wolters en Koos van den Berg) stond in 2015 zo’n honderd gedupeerden succesvol bij in procedures tegen Amro Bank, SNS Bank en Rabobank. De banken hadden zeer hoge hypotheken verstrekt waarvan de lasten onbetaalbaar bleken voor gedupeerden. De Gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden stelden de banken dit jaar aansprakelijk wegens schending van de op hen rustende bijzondere zorgplicht. 

Urgenda wint de Klimaatzaak

In een zeer principiële zaak stond Höcker Advocaten de Stichting Urgenda bij in een procedure tegen de Staat. Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag beslist dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Lees hier het vonnis.

Enquête procedures Ondernemingskamer

Yvette Borrius is betrokken bij diverse enquête procedures naar de gang van zaken bij (al dan niet inmiddels gefailleerde) zorgconcerns, woningcorporaties en (beursgenoteerde) ondernemingen. Zij behartigt de belangen van voormalige directieleden/toezichthouders, van de rechtspersoon zelf, aandeelhouders of andere stakeholders.

VEB / Fortis en voormalige functionarissen

Yvette Borrius vertegenwoordigt een voormalige executive van Fortis in een aansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt door de VEB. Als basis voor de claims dient het door de Ondernemingkamer gevelde oordeel van wanbeleid. De beleggers stellen te zijn misleid over de financiële gezondheid van Fortis, voorafgaand aan de teloorgang van het concern in 2008.

Onteigening SNS Reaal

Marc Wolters vertegenwoordigt internationele beleggers van wie de effecten SNS Reaal door de Nederlandse Staat werden onteigend en op nul werden gewaardeerd. In het voor de beleggers zeer gunstige tussenarrest bepaalde de Ondernemingskamer onlangs dat die waardering onvoldoende was onderbouwd. Verwacht wordt dat de investeerders recht hebben op een substantiële vergoeding. Over deze zaak procedeert Höcker ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Meer recente zaken

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Yvette Borrius

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 322
Eborrius@hocker.nl

Nienke Bobbert

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 323
Ebobbert@hocker.nl