Vastgoed en omgevingsrecht

Terug naar het overzicht

De advocaten van onze sectie Vastgoed en omgevingsrecht zijn gespecialiseerd in huurrecht, aan- en verkoop van vastgoed, bouwrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht. Zij hebben de kennis, de creativiteit en de gedrevenheid in huis om u verder te helpen.
 

Dagelijkse praktijk

Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte)
Transacties (contractfase bij winkel- en kantoorlocaties) en indeplaaststelling
Beëindigings- en ontbindingsprocedures 
Huurprijsaanpassingsprocedures 
Renovatieprojecten
Gebrekenregeling (specialist: asbest en WKO-installaties)
 
Koop - levering
Due diligence bij aankoop vastgoedportefeuilles
Non-conformiteit en dwaling bij gebreken (schadevergoeding, ontbinding, vernietiging)
Ontbindende-/ opschortende voorwaarden (financiering, etc)
 
Ruimtelijk bestuursrecht
Omgevingsvergunningen voor bouwen en werken
Bestemmingsplanprocedures
Handhaving (bestuurlijke boetes)
M.E.R. procedures 
Flora – en faunawet
Milieuaansprakelijkheid
 
Bouwrecht
Contracteren (UAV 2012, DNR 2011, etc.)
Arbitrage (RvA)
Ondersteuning van directievoerder
Opleveringsgeschillen 

Recente zaken

Advisering verkopers bij verkoop pand P.C. Hooftstraat

17 oktober 2016: Höcker (Paul Jongen, Jurjen Tuinman) heeft verkopers geadviseerd bij de verkoop aan IVY Group van het pand P.C. Hooftstraat 5-11. Het pand van circa 1.800 m2 heeft vijf verdiepingen en is momenteel in gebruik als kantoor van de advocaten van De Vos & Partners. IVY heeft plannen om het kantoorgebouw te her-ontwikkelen naar een winkelpand.

Ontwikkeling Maintenance Value Park Terneuzen

Höcker Advocaten (Paul Jongen en Jurjen Tuinman) adviseren vastgoedbelegger APF International bij de ontwikkeling van het Maintenance Valuepark Terneuzen. Het park wordt aangelegd op ruim 103.000 m2 grond en krijgt ongeveer 60.000 m2 bebouwing. Circa 20 kandidaat-huurders hebben inmiddels intentieovereenkomsten getekend. Volgens marktinschattingen zal met de realisatie een investering van € 50 - 100 mln gemoeid zijn. 

Urgenda wint de Klimaatzaak

In een zeer principiële zaak stond Höcker Advocaten de Stichting Urgenda bij in een procedure tegen de Staat. Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag beslist dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Lees hier het vonnis.

Meer recente zaken

Meer informatie?
Wij helpen u graag verder.

Neemt u contact op met één van onze contactpersonen.

Contactpersonen

Jurjen Tuinman

T+31 20 577 77 00
M+31 6 433 66 311
Etuinman@hocker.nl